Minimalizovat

VPO - Vytvoření - Rychlé přerušení

Průvodce k rychlému ukončení právě realizované aktivity a okamžitému zahájení nové aktvity.
Rychlé přerušení se používá např. pokud je realizace požadavku přerušena telefonickým hovorem a je potřeba zaznamenat nový požadavek.

Na zobrazeném průvodci je potřeba zaznamenat přijatý požadavek.

Na dalších krocích vyberte partnera a případ. Řada označuje zařazení požadavku v informačním systému.

Následuje Ukončení realizované aktivity:

  • Vybráním procesu určíte, jakým způsobem se bude doklad dál zpracovávat.
  • Po výběru procesu je možné vybrat konkrétní osobu, která bude zpracování řešit.
    Automaticky se jako řešitel vybírá osoba, která požadavek právě řeší, pokud k tomu má odpovídající kompetence. V takovém případě se po uložení změn automaticky spustí realizace vytvořeného požadavku.
    Pokud není zdroj určen, aktivita se automaticky přidělí osobě s příslušnou kompetencí.

Po zaznamenání nového požadavku je možné se vrátit k původně realizované aktivitě. Tu naleznete v panelu aktivit.

Obecný popis k realizaci naleznete na stránce Realizace aktivity.