Nacházíte se zde:   Lidské zdroje > Lidské zdroje > > Případy
  |  Přihlásit se

Případy

 

 

Volby v menu slouží k veškerým operacím spojených s připady a k přidání nového případu.

 

 

Seznam případů

Nový případ

Seznam aktivit

Kontrola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nástrojová lišta

 Nástrojová lišta slouží k základnímu ovládání a obsahuje tyto volby:

 slouží k založení nového záznamu

 zobrazení detailu vybrané položky

aktualizace obsahu aktivního zobrazení

výpisy součtů hodnot

grafické zobrazení reportů

výstup tiskové sestavy

 

Rozšířený vstupní filtr

V záhlaví seznamu je vstupní filtr, kde je možné definovat podmínky, kterým mají vypsané hodnoty odpovídat.

Pomocí výběrového boxuje možné vybrat jednu z předvolených šablon filtrů a výběr potvrdit  .

Tlačítko  slouží k nastavení šablony filtrů.

 

 

 

Seznam případů

 Vypíše seznam případů zadaných v aplikaci.

Výpis je možné filtrovat pomocí vstupního filtru nebo řadit kliknutím na záhlaví sloupce podle kterého chceme položky setřídit.

 

Dvojklikem na položku se otevře detail položky a pravým tlačítkem myši se vyvolá nabídka možností operací s položkou.

  

 

 

Seznam aktivit

Vypíše seznam aktivit zadaných v aplikaci.

Výpis je možné filtrovat pomocí vstupního filtru nebo řadit kliknutím na záhlaví sloupce podle kterého mají být položky setříděny.

 

Dvojklikem na položku se otevře detail položky a pravým tlačítkem myši se vyvolá nabídka možností operací s položkou.

 

 

 

Nový případ

Slouží k založení nového případu.

Případ se požívá k seskupení aktivit pod jeden případ. Po vybrání se otevře prázdný detail případu.

 

Příklad vytvoření Nového případu. 

 

 

Detail případu

Formulář slouží k úpravě údajů existujícího záznamu.

Případ slouží jako kontejner pro logické sdružování aktivit.

Novou aktivitu do případu přidáte kliknutím na ikonu  nová položka a vybráním aktivity. Na otevřeném detailu aktivity se vyplňují tyto vlastnosti:

 • Datum - datum uskutečnění aktivity. Datum má vliv např.: na nástup osoby. Osoba je svázaná s pozicí od zadaného data. Např.: Při vyplňování aktivity výstup je možné zadat datum dva měsíce dopředu, protože víme, že v tu dobu nastane výstup osoby. Opačně při nástupu lze zvolit datum skutečného nástupu osoby.
 • Typ - typ aktivity definovaný pro vybranou aktivitu (např.: Aktivita kontakt má typ telefonický)
 • Výsledek - výsledek definovaný pro vybranou aktivitu (např.: Aktivita kontakt má výsledek úspěšný)
 • Osoba - osoba, ke které se aktivita váže - povinný údaj.
 • Pozice - pokud je zobrazeno pole pro výběr pozice je nutné ji zvolit, ke které se aktivita váže.
  • Pokud je vyplněna osoba i pozice zobrazí se blok aktuální rating osoby na zvolenou pozici.

Účastníci aktivity:

 • Požadoval - osoba, která požadovala danou aktivitu.
 • Datum požadavku - datum, kdy byl požadavek vytvořen.
 • Schválil - osoba, která schválila danou aktivitu.
 • Datum schválení
 • Provedl - osoba, která danou aktivitu provedla
 • Datum provedení - datum, kdy vznikla aktivita.

Další údaje:

 • Liší se podle aktivit

Všechny povinné údaje na formuláři musí být vyplněny, jinak nelze záznam uložit.

Tlačítko minimalizace    na jednotlivých blocích údajů slouží k minimalizaci daného bloku údajů a tím zpřehlednění aktuálního zobrazení.

Změny je třeba uložit ikonou  .  Pro opuštění formuláře bez uložení změn zavřete aktivní detail a po otázce na uložení vyberte volbu Ne.

 

Příklad vytvoření Nového případu. 

 

 

 

Kontrola

Slouží ke kontrole dat.

Kontrolují se tyto informace:

 -  zda existuje ke každé aktivitě vazba na osobu a pozici

 -  není překročen požadovaný počet osob na pozici

 -  pokud existuje výstup, zda existuje i nástup

 -  a další vztahy

 

Některé chyby jsou automaticky opraveny a zbytek je vypsán s popisem co je nutno opravit.

 

 

Předchozí stránka                                                                       Zpět na začátek                                                                       Další stránka