Nacházíte se zde:   Lidské zdroje > Úvodní stránka
  |  Přihlásit se

 Úvodní stránka

 

Úvodní stránka se zobrazí po spuštění aplikace a reprezentuje základní ovládání aplikace. Úvodní stránka je zobrazena trvale  a není možné ji uzavřít.

Plocha je rozdělena do několika částí.

 

  Úvodní obrazovka

 

Po levé straně menu Lidské zdroje, kde se nachází strukturované menu aplikace.

Po pravé straně menu Osoby, kde je náhledové zobrazení uložených karet. Počet zobrazených karet je globálně nastavený.
Střední část plochy je tvořena jednotlivými moduly:
 
 

Modul Kalendář

 

 

Zobrazuje aktuální datum a měsíční kalendář.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul Aktivity

  
Aktivity

 

Umožňuje přístup do položky seznam aktivit s předvoleným nastavením filtru dle položky.

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul Poslední doklady  

 

Zobrazuje seznam posledních operací s položkami.

Seznam je možné aktualizovat pomocí.

 

Ikonami jsou operace rozděleny do 3 skupin:

Osoby

Pozice 

Případy

   

  

 

 

 

 

 

Modul Oblíbené

Do tohoto modulu je možné umisťovat zástupce na jednotlivé položky z menu Lidské zdroje.

 
 

Přidání položky se provádí stisknutím pravého tlačítka myši na položce v menu, kterou chceme přidat a výběrem volby Přidat do oblíbených.

 

  

 

Odebrání se provádí stisknutím pravého tlačítka myši na položce, kterou chceme odstranit a výběrem volby Odebrat z oblíbených.

Položky v seznamu oblíbených je možné spouštět automaticky po spuštění aplikace. Na položce, kterou chceme spouštět při startu, stiskneme pravé tlačítko myši a vybereme volbu Spustit při startu aplikace.
Jednotlivé moduly je možné dočasně vypnout stisknutím pravého tlačítka myši na ploše Úvodní stránky a odškrtnutím modulů, které nechceme zobrazovat. Toto nastavení je platné pouze do ukončení aplikace.
 
 
 

Záložky

Jednotlivá okna se otevírají v záložkách umístěných v horní části pracovní plochy aplikace. K uzavření více záložek najednou je možné využít nabídku vyvolanou pravým tlačítkem myši.
Záložku Úvodní stránka není možné uzavřít.
 

 

 

Stavový řádek

V dolní části aplikace se nachází stavový řádek, který informuje o jednotlivých stavech aplikace.
V jeho pravé části je možnost změny velikosti zobrazovaných dat v rozsahu 50% - 200%.
Kliknutím myši na text procent je nastaveno výchozí zobrazení 100%.
 

 

 

Předchozí stránka                                                                       Zpět na začátek                                                                       Další stránka