Minimalizovat

VPO - Zpracování VEP

Po přijetí elektronické pošty se provádí zpracování požadavku.

Pokud je přijatá elektronická pošta nevyžádaná, lze adresu odesilatele označit jako SPAM a další zprávy ze stejné adresy blokovat. Blokace adresy se provádí tlačítkem .
Následně se zobrazí dotaz, zda chcete zablokovat pouze danou emailovou adresu, nebo celou doménu. 

Zablokovaná adresa - budou odmítány zprávy z konkrétní adresy, např. jmeno@volny.cz

Zablokovaná doména - budou odmítány zprávy ze všech adres, které patří do stejné domény, např. pokud je zablokována doména "volny.cz", budou odmítány zprávy od všech adres obsahující "@volny.cz" (jmeno@volny.cz, jmeno2@volny.cz atd.).

Na průvodci je potřeba vyplnit údaje:

 • Partner - Pokud je emailová adresa uvedena v systému, určí se partner automaticky. Jinak je potřeba partnera určit ručně.
  • Po výběru partnera je možné vybrat kontaktní, odpovědnou osobu a třetí osobu (pokud osoba není kontaktní osobou partnera, ale např. zprostředkovává danou službu).
 • Případ - Pokud případ existuje, proveďte jeho výběr. Případ se vybere automaticky, pokud existuje pouze jedna volba.
 • Na posledním kroku průvodce se zobrazí zadané údaje ke kontrole. Pořízení dokladu provedete tlačítkem Uložit.

Následuje Ukončení realizované aktivity:

 • Vybráním procesu určíte, jakým způsobem se bude doklad dál zpracovávat.
 • Po výběru procesu je možné vybrat konkrétní osobu, která bude zpracování řešit.
  Automaticky se jako řešitel vybírá osoba, která požadavek právě řeší, pokud k tomu má odpovídající kompetence. V takovém případě se po uložení změn automaticky spustí realizace vytvořeného požadavku.
  Pokud není zdroj určen, aktivita se automaticky přidělí osobě s příslušnou kompetencí.

Obecný popis k realizaci naleznete na stránce Realizace aktivity.