Minimalizovat

VPO - Zpracování

Po přijetí požadavku je potřeba jej zpracovat. Během zpracování se provádí kontrola údajů na dokladu VPO - chybné údaje je potřeba změnit. 

Během realizace je možné zapsat slovní popis realizace a doplnit interní sdělení, které má napomáhat při následném zpracování požadavku.

Následuje Ukončení realizované aktivity:

  • Vybráním procesu určíte, jakým způsobem se bude doklad dál zpracovávat.
  • Po výběru procesu je možné vybrat konkrétní osobu, která bude zpracování řešit.
    Automaticky se jako řešitel vybírá osoba, která požadavek právě řeší, pokud k tomu má odpovídající kompetence. V takovém případě se po uložení změn automaticky spustí realizace vytvořeného požadavku.
    Pokud není zdroj určen, aktivita se automaticky přidělí osobě s příslušnou kompetencí.

Obecný popis k realizaci naleznete na stránce Realizace aktivity.