Minimalizovat

VPO - Zařazení

U dokladů je potřeba správně zvolit údaje, aby byl doklad správně zpracováván a byl dohledatelný.
Pro správné zařazení dokladu VPO slouží průvodce VPO - Zařazení.

Pokud je na dokladu některý údaj chybně, je možné ho opravit. 

Na průvodci je potřeba vyplnit údaje:

  • Řada - Pokud není správně zvolena řada, je možné ji změnit pro správné zařazení dokladu.
  • Partner - Výběr adresářové karty partnera. Pokud je partner uveden špatně, je ho potřeba změnit.
    • Po výběru partnera je možné vybrat kontaktní, odpovědnou osobu a třetí osobu (pokud osoba není kontaktní osobou partnera, ale např. zprostředkovává danou službu).
  • Případ - Pokud případ existuje, proveďte jeho výběr. Případ se vybere automaticky, je-li dostupná jediná volba.
  • Na posledním kroku průvodce se zobrazí zadané údaje ke kontrole. Pořízení dokladu provedete tlačítkem Uložit.

Následuje Ukončení realizované aktivity.

Obecný popis k realizaci naleznete na stránce Realizace aktivity.