Minimalizovat

VPO - Zápis komunikace

Při telefonickém jednání se zákazníkem je potřeba zaevidovat požadavek k dalšímu zpracování.
K tomu slouží volba hlavní nabídky "Zápis komunikace". Potvrzením volby dojde k zahájení aktivity a k otevření průvodce Vytvoření - Nové jednání.

Na průvodci je potřeba vyplnit údaje:

 • Partner - Výběr adresářové karty partnera
  • Po výběru partnera je možné vybrat kontaktní a odpovědnou osobu
 • Případ - Pokud partner nemá případ, není potřeba případ vybírat. V takovém případě lze doklad pouze odmítnout.
  • Pokud se má požadavek dál zpracovávat je potřeba vytvořit příslušný případ.
  • Pokud případ existuje, proveďte jeho výběr. Případ se vybere automaticky, pokud existuje jediná volba.
 • Subjekt - Označuje, jaký subjekt požadavek eviduje.
 • Řada - Podle druhu požadavku vyberte řadu.
 • Identifikace - Označuje doklad VPO a navazující doklady v informačním systému. Identifikace by měla odpovídat požadavku.
 • Na posledním kroku průvodce se zobrazí zadané údaje ke kontrole. Pořízení dokladu provedete tlačítkem Uložit.

Následuje Ukončení realizované aktivity:

 • Automaticky se spustí pořízení nové publikace - otevře se nový dokument Word, kde je potřeba zaznamenat přijatý požadavek. Po zapsání požadavku dokument Word uložte a dokončete pořízení publikace.
 • Vybráním procesu určíte, jakým způsobem se bude doklad dál zpracovávat. Po výběru procesu je možné vybrat konkrétní osobu, která bude zpracování řešit.
  Automaticky se jako řešitel vybírá osoba, která požadavek právě řeší, pokud k tomu má odpovídající kompetence. V takovém případě se po uložení změn automaticky spustí realizace vytvořeného požadavku.
  Pokud není zdroj určen, aktivita se automaticky přidělí osobě s příslušnou kompetencí.

Obecný popis k realizaci naleznete na stránce Realizace aktivity.