Minimalizovat

VPO - Schválení

Po přijetí požadavku je potřeba požadavek schválit.

Po zahájení aktivity dojde k otevření dokumentu s požadavkem.

Na průvodci je možné opravit údaje:

  • Partner - Výběr adresářové karty partnera. Pokud je partner uveden špatně, je ho potřeba změnit.
    • Po výběru partnera je možné vybrat kontaktní, odpovědnou osobu a třetí osobu (pokud osoba není kontaktní osobou partnera, ale např. zprostředkovává danou službu).
  • Případ - Pokud případ existuje, proveďte jeho výběr. Případ se vybere automaticky, je-li dostupná jediná volba. Pokud případ neexistuje, je možné pořídit nový.
  • Na posledním kroku průvodce se zobrazí zadané údaje ke kontrole. Pořízení dokladu provedete tlačítkem Uložit.

Následuje Ukončení realizované aktivity.

Obecný popis k realizaci naleznete na stránce Realizace aktivity.