Minimalizovat

VPO-Realizace-Aktivita

Po přijetí požadavku je potřeba jej realizovat. K tomu slouží průvodce realizace aktivity.

Po zahájení aktivity se zobrazí informace o dokladu VPO a popis požadavku, který se má realizovat.

Během realizace mohou vzniknout nové publikace, které zachycují průběh realizace včetně obrázků. Publikaci je vhodné vytvořit, pokud nelze průběh realizace zaznamenat pouze slovně.

Na průvodci je možné zadat slovní popis realizace. Zadává se pokud nebyla vytvořena publikace s popisem realizace.

Následuje Ukončení realizované aktivity:

  • Vybráním procesu určíte, jakým způsobem se bude doklad dál zpracovávat.
  • Po výběru procesu je možné vybrat konkrétní osobu, která bude zpracování řešit.
    Automaticky se jako řešitel vybírá osoba, která požadavek právě řeší, pokud k tomu má odpovídající kompetence. V takovém případě se po uložení změn automaticky spustí realizace vytvořeného požadavku
    Pokud není zdroj určen, aktivita se automaticky přidělí osobě s příslušnou kompetencí.

Obecný popis k realizaci naleznete na stránce Realizace aktivity.