Minimalizovat

VPO - Požadavek na opravu

Pokud je v informačním systému nalezen doklad, který je potřeba opravit, musí se založit požadavek na jeho opravu.
K tomu slouží volba hlavní nabídky "Požadavek na opravu". Potvrzením volby dojde k zahájení aktivity a k otevření průvodce Vytvoření požadavku na opravu.

Na průvodci je potřeba vyplnit údaje:

  • Subjekt - Označuje, v jakém subjektu je doklad pořízen.
  • Řada - Podle druhu opravovaného dokladu vyberte řadu.
  • Identifikace - Označuje doklad VPO a navazující doklady v informačním systému.
  • Vyhledání dokladu k opravě - Podle vybrané řady se automaticky nabízí pouze doklady z daného typu agendy. Po výběru dokladu se zobrazí jeho údaje.
  • Na posledním kroku průvodce jsou zobrazeny zadané údaje ke kontrole. Pořízení dokladu provedete tlačítkem Uložit.

Následuje Ukončení realizované aktivity:

  • Vybraná řada automaticky určuje možné procesy pro opravu dokladu. Pokud je dostupný pouze jeden proces, automaticky se vybere, jinak proveďte výběr procesu.
  • Po výběru procesu je možné vybrat konkrétní osobu, která bude zpracování řešit. Pokud není zdroj určen, aktivita se automaticky přidělí osobě s příslušnou kompetencí.

Obecný popis k realizaci naleznete na stránce Realizace aktivity.