Minimalizovat

VPO - Přezkoumání

Po přijetí požadavku je potřeba požadavek přezkoumat. Samotné přezkoumání se liší dle konkrétního požadavku.

Po zahájení aktivity dojde k otevření dokumentu s požadavkem.

Na průvodci je možné opravit údaje:

  • Partner - Výběr adresářové karty partnera. Pokud je partner uveden špatně, je ho potřeba změnit.
    • Po výběru partnera je možné vybrat kontaktní, odpovědnou osobu a třetí osobu (pokud osoba není kontaktní osobou partnera, ale např. zprostředkovává danou službu).
  • Případ - Pokud případ existuje, proveďte jeho výběr. Případ se vybere automaticky, pokud existuje pouze jedna volba. Pokud případ neexistuje, je možné pořídit nový.

Během realizace je možné zapsat slovní popis realizace a doplnit interní sdělení, které má napomáhat při následném zpracování požadavku.

Následuje Ukončení realizované aktivity.

  • Vybráním procesu určíte, jakým způsobem se bude doklad dál zpracovávat.
  • Po výběru procesu je možné vybrat konkrétní osobu, která bude zpracování řešit.
    Automaticky se jako řešitel vybírá osoba, která požadavek právě řeší, pokud k tomu má odpovídající kompetence. V takovém případě se po uložení změn automaticky spustí realizace vytvořeného požadavku.
    Pokud není zdroj určen, aktivita se automaticky přidělí osobě s příslušnou kompetencí.

Obecný popis k realizaci naleznete na stránce Realizace aktivity.