Minimalizovat

VPO - Ověření

Po přijetí dokladu od partnera se provádí ověření údajů na dokladu VPO proti přijatému dokumentu. 

Pokud je na dokladu některý údaj chybně, je možné ho opravit. 

Na průvodci je potřeba vyplnit údaje:

 • Partner - Výběr adresářové karty partnera. Pokud je partner uveden špatně, je ho potřeba změnit.
  • Po výběru partnera je možné vybrat kontaktní, odpovědnou osobu a třetí osobu (Osoba není kontaktní osobou partnera, ale např. zprostředkovává danou službu).
 • Případ - Pokud případ existuje, proveďte jeho výběr. Případ se vybere automaticky, pokud je dostupná jediná volba.
 • Na posledním kroku průvodce se zobrazí zadané údaje ke kontrole. Pořízení dokladu provedete tlačítkem Uložit.

Následuje Ukončení realizované aktivity:

 • Vybráním procesu určíte, jakým způsobem se bude doklad dál zpracovávat.
 • Po výběru procesu je možné vybrat konkrétní osobu, která bude zpracování řešit.
  Automaticky se jako řešitel vybírá osoba, která požadavek právě řeší, pokud k tomu má odpovídající kompetence. V takovém případě se po uložení změn automaticky spustí realizace vytvořeného požadavku.
  Pokud není zdroj určen, aktivita se automaticky přidělí osobě s příslušnou kompetencí.

Obecný popis k realizaci naleznete na stránce Realizace aktivity.