Minimalizovat

VPO - Odmítnutí

Pokud při zpracování požadavku bylo zjištěno, že se požadavek nemá realizovat, tj. např. jedná se o doručený SPAM, došlou reklamu poštou apod., má dojít k odmítnutí dokladu, aby se požadavek dál nezpracovával.

Po zahájení aktivity dojde k otevření dokumentu s požadavkem a zobrazí se informace o dokladu VPO. 

Během realizace je možné zapsat slovní popis realizace a doplnit interní sdělení, které má napomáhat při následném zpracování požadavku.

Následuje Ukončení realizované aktivity:

 • Při ukončování se automaticky nabídne způsob zpracování - Odmítnutí. V tom případě je potřeba uvést důvod pro odmítnutí.
 • Pokud požadavek neměl být odmítnut, změňte způsob zpracování na "Neměnit stav".
  • V takovém případě je potřeba přidat nový požadavek na zpracování dokladu - vybráním procesu určíte, jakým způsobem se bude doklad dál zpracovávat.
  • Po výběru procesu je možné vybrat konkrétní osobu, která bude zpracování řešit.
   Automaticky se jako řešitel vybírá osoba, která požadavek právě řeší, pokud k tomu má odpovídající kompetence. V takovém případě se po uložení změn automaticky spustí realizace vytvořeného požadavku.
   Pokud není zdroj určen, aktivita se automaticky přidělí osobě s příslušnou kompetencí.

Obecný popis k realizaci naleznete na stránce Realizace aktivity.