Minimalizovat

VPO - Nový doklad VDP

Při přijetí pošty je potřeba zaevidovat zásilku a její obsah (dokument) k dalšímu zpracování.
K tomu slouží volba hlavní nabídky "Nový doklad VDP". 
Potvrzením volby dojde k zahájení aktivity a k otevření průvodce Vytvoření vstupní dokumentární pošty.

Na průvodci je potřeba vyplnit údaje, které jsou ze zásilky patrné:

 • Subjekt - Označuje, pro koho je zásilka určena.
 • Řada - Podle druhu dokumentu vyberte řadu.
 • Identifikace - Označuje doklad VPO a navazující doklady v informačním systému. Identifikace by měla odpovídat účelu přijatého dokumentu.
 • Partner - Podle údajů dokumentu vyplňte partnera.
 • Termín požadovaný - Buď je známý z přijatého dokumentu (splatnost faktury apod.), nebo zvolte požadovaný termín.
 • Na posledním kroku průvodce se zobrazí zadané údaje ke kontrole. Pořízení dokladu provedete tlačítkem Uložit.

 • Po uložení se vytiskne štítek, který je potřeba přilepit na dokument.

  Postup při nalepení štítku:
  • Na dokumentu nesmí být viditelný žádný jiný čárový kód. Jiný čárový kód by mohl způsobit, že by se naskenovaný dokument nepřipojil k vytvořenému dokladu.
  • Pokud dokument obsahuje svůj čárový kód, lze jej přelepit vytištěným štítkem, nebo kód jinak zneviditelnit (začernit fixem).
  • Pokud se štítek špatně vytiskne, lze tisk opakovat. Na detailu dokladu VPO spusťte další službu "Opakovaný tisk štítku" a štítek nalepte na dokument.
   Štítky je možné lepit přes sebe, ale vrstva štítků nesmí být moc velká (menší než cca 1 mm), aby dokument bez problémů prošel skenerem. V takovém případě dříve nalepené štítky odstraňte z dokumentu.

 • Dokument se štítkem vložte do skeneru.

Následuje Ukončení realizované aktivity:

 • Vybráním procesu určíte, jakým způsobem se bude doklad dál zpracovávat.
 • Po výběru procesu je možné vybrat konkrétní osobu, která bude zpracování řešit. Pokud není zdroj určen, aktivita se automaticky přidělí osobě s příslušnou kompetencí.
 • Po uložení dojde k ukončení realizované aktivity a zobrazí se dotaz "Chcete pokračovat dalším dokladem?". Pokud máte další přijaté dokumenty, zvolte ANO pro pokračování v evidenci. NE ukončí pořizování.

Obecný popis k realizaci naleznete na stránce Realizace aktivity.