Minimalizovat

Kontrola naskenovaného dokumentu

Po zahájení aktivity proběhne kontrola, která dohledává naskenovaný (digitalizovaný) dokument k pořízenému dokladu.
Pokud není sken dokumentu nalezen, je potřeba vyhledat papírový dokument se štítkem s kódem uvedeným v zobrazeném upozornění a znovu ho naskenovat. 

Pokud byl chybně vytištěn štítek - vytiskněte nový a přelepte štítek stávající.

Následuje Ukončení realizované aktivity.

Obecný popis k realizaci naleznete na stránce Realizace aktivity.