Minimalizovat

VPO - Doplnění - Dokumentace pasportu

Průvodce slouží k připojení dokumentů (publikací) ke kartě pasportu. 

Po zahájení aktvity se zobrazí informace o dokladu VPO.

Na kroku Karta pasportu je potřeba vybrat pasportní kartu, ke které chceme publikaci připojit.

Na kroku Publikace se automaticky spustí pořízení nové publikace, do které je potřeba vložit připojované dokumenty.

Následuje Ukončení realizované aktivity.

Obecný popis k realizaci naleznete na stránce Realizace aktivity.