Nacházíte se zde:   ISM > Vstupně-výstupní portál >
  |  Přihlásit se

 

   Minimalizovat

Vstupně-výstupní portál

Agenda VPO eviduje doklady a požadavky vstupující do informačního systému, jejich průběh řešení a doklady, které z informačního systému vystupují.

Nejčastější vstupy:

  • Zákaznický portál - Uživatelé pořizují požadavky, které se zpracovávají v ISM.
  • E-mail - Zpracování požadavků a dokladů, které dorazí pomocí elektronické pošty.
  • PoštaZpracování požadavků a dokladů, které dorazí pomocí pošty.
  • Osobní jednání - Zpracování požadavků a dokladů, které jsou přijaté při osobním jednání.
  • FTP a další zdroje - Zpracování požadavků a dokladů, které jsou poskytovány třetí stranou, např. faktury za teplo, nebo spotřebu vody.

 

Jako výstup se využívá zákaznický portál, kde jsou uživatelům dostupné k nahlédnutí údaje požadavku a průběhu jeho realizace.

Každý doklad přijatý do agendy VPO musí být zpracován. Podle druhu dokladu je určen řešitel (pracovník), způsob zpracování dokladu a k dokladu je vytvořena aktivita.

Aktivity se zobrazují v panelu aktivit v okně agendy ISM.

Panel je rozdělen na jednotlivé bloky podle způsobu realizace a priority řešení.

  • Aktivní - Zobrazuje se vždy pouze aktuálně realizovaná aktivita.
  • Vysoká priorita - Některým aktivitám mohla být nastavena priorita pro přednostní realizaci, tyto jsou zobrazeny samostatně.
  • Fixní - U některých aktivit mohl být přesně stanoven termín realizace, tyto jsou zobrazeny samostatně.
  • Následující - Seznam dalších aktivit, připravených k realizaci. Panel nezobrazuje všechny aktivity k realizaci - pouze prvních 20 záznamů podle data plánované realizace od nejstarších.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací o aktivitě se zobrazí v tooltipu po najetí kurzoru myši. Případně po stisknutí tlačítka Detail .

Stisknutím tlačítka  Zahájit aktivitu spustíte realizaci vybrané aktivity. Podle konkrétního workflow aktivity se spustí příslušný průvodce.