Nacházíte se zde:   ISM > Úvodní stránka
  |  Přihlásit se

Úvodní stránka

Úvodní stránka se zobrazí po spuštění aplikace a reprezentuje základní ovládání aplikace.

V levé části je zobrazen blok Hlavní nabídka. V pravé části se nachází blok SubjektyStředová část slouží k zobrazení obsahu na jednotlivých záložkách.

V hlavičce střední obsahové části se zobrazuje název aktuální záložky. Na záložce může být zobrazen jak seznam, tak i detail.

Ikona Nápověda spustí odkaz na webovou nápovědu k Informačnímu systému. Ikona O aplikaci zobrazí okno s informacemi o aplikaci.

K popisu agendy slouží vlevo umístěná ikona a název agendy.

K popisu subjektu slouží vpravo umístěný název a ikona subjektu.

Ve střední obsahové části se zobrazí další oblasti - Avíza, Poslední doklady, Oblíbené a Report, pokud je nadefinovaný.

Úvodní stránka se při každém dalším spuštění aplikace načte podle posledního nastavení zobrazení.

Úvodní stránka je zobrazena trvale  a není možné ji uzavřít.

Hlavní nabídka

Minimalizovat

Hlavní nabídka se nachází v levé části úvodní stránky.

Je to uzavíratelný blok, který ve spodní části zobrazuje Hlavní volby.

Po vybrání hlavní volby se v horní části hlavní nabídky zobrazí Podřízené volby s nabídkou jednotlivých agend nebo dalších složek - evidence.

Volba pro spuštění agendy je označená ikonou agendy. Každá agenda se otevírá v samostatném okně.

Volby mohou být otevřeny v novém okně (Agendy), v nové záložce nebo mohou obsahovat nabídku dalších voleb.


 Ovládání Hlavní nabídky:

Umožňuje změnit zobrazení Hlavní nabídky na seznam s náhledem velkých ikon.

Umožňuje změnit zobrazení Hlavní nabídky na seznam s náhledem malých ikon.

Umožňuje hledání v Hlavní nabídce. Hledá v konkrétní agendě. Hledání v nabídce se otevře v nové záložce.

Subjekty

Minimalizovat

Informační systém může pracovat v jednosubjektním nebo multisubjektním režimu. Pokud informační systém pracuje v jednosubjektním režimu blok Subjekty se nenabízí a v pravé části úvodní stránky se nezobrazuje. V případě multisubjektního režimu se uzavíratelný blok Subjekty nachází v pravé části úvodní stránky. Při práci s jednotlivými položkami z bloku Subjekty se načtou prvky úvodní stránky podle definic vybraného subjektu.

 

 Ovládání Subjektů:

Umožňuje změnit zobrazení Subjektů na seznam s náhledem velkých ikon.

Umožňuje změnit zobrazení Subjektů na seznam s náhledem malých ikon.

Umožňuje vyhledávání v Subjektech.

Avíza

Minimalizovat

Avíza jsou jednou z oblastí střední obsahové části úvodní stránky. Zobrazují se pouze v agendě Informačního systému a podle definic pro konkrétního uživatele. V seznamu se zobrazuje náhled avíza a kliknutím na se zobrazí celá zpráva avíza. Odstranění avíza se provádí ručním označením nebo vybráním všech pomocí ikony  Označit všechna avíza. Ikona  Historie avíz umožňuje zobrazit historii již přečtených avíz. Ikonou  Aktualizovat se odstraní označená avíza. Po uzavření aplikace se označená avíza také odstraní. 

Poslední doklady

Minimalizovat

Poslední doklady jsou jednou z oblastí střední obsahové části úvodní stránky. V této oblasti se zobrazují doklady, se kterými se naposledy pracovalo. Pouze v Informačním systému se zobrazují poslední doklady ze všech agend. V ostatních agendách se zobrazují pouze poslední doklady z konkrétní agendy. Zobrazení posledních dokladů je podmíněno typem agendy a vybraným subjektem.Dvojklikem na záznam dokladu se otevře jeho detail na nové záložce.

Ovládání Posledních dokladů:

Umožňuje aktualizovat seznam Posledních dokladů.

 

Oblíbené

Minimalizovat

Oblíbené jsou jednou z oblastí střední obsahové části úvodní stránky. Umožňují vytvoření vlastního seznamu z voleb hlavní nabídky k rychlému přístupu a spuštění volby.

Do Oblíbených lze přidat poklikem na pravé tlačítko myši a následným potvrzením ikony  Přidat do oblíbených jakoukoliv Volbu z Hlavní nabídky z konkrétní agendy nebo i jednotlivé Subjekty.

Odstranění z oblasti Oblíbených se provádí poklikem na pravé tlačítko myši u položky v seznamu Oblíbených, která má být odstraněna a potvrzením ikony   Odebrat z oblíbených.

Ikona Výběr umožňuje vyhledávat v seznamu Oblíbených.

Přidat do oblíbených.

 

Odebrat z oblíbených.

Položky v seznamu oblíbených je možné spouštět automaticky po spuštění aplikace. Na položce, kterou chceme spouštět při startu, stiskneme pravé tlačítko myši a vybereme volbu Spustit při startu aplikace.

 

Report

Minimalizovat

Na úvodní stránce se může zobrazovat Report definovaný k typu agendy a pro konkrétního uživatele.

Ikona Aktualizovat report umožňuje aktualizaci určitého reportu.

Příklady reportů:

 


Záložky

Minimalizovat
Jednotlivá okna se otevírají v záložkách umístěných v horní části pracovní plochy aplikace. K uzavření více záložek najednou je možné využít nabídku vyvolanou pravým tlačítkem myši.
Záložku Úvodní stránka není možné uzavřít.
 

Stavový řádek

Minimalizovat
V dolní části aplikace se nachází stavový řádek, který informuje o jednotlivých stavech aplikace.
V jeho pravé části je možnost změny velikosti zobrazovaných dat v rozsahu 50% - 200%.
Kliknutím myši na text procent je nastaveno výchozí zobrazení 100%.
 

HM 23.9.2014