Nacházíte se zde:   Zákaznický portál > Zobrazení dat
  |  Přihlásit se

Seznam

Uživatelé portálu zobrazují svoje data pomocí stránek dostupných přes základní menu.

Filtrační podmínky zobrazíte nebo skryjete kliknutím na hlavičku bloku Filtrační podmínky

Seznam zobrazuje záznamy odpovídající nastaveným Filtračním podmínkám.

Pro přesun na další stránku seznamu klikněte použijte stránkovač.

  • dvojitá šipka vlevo - přesun na první stránku seznamu
  • šipka vlevo - přesun na předchozí stránku
  • číslo stránky - přesun na konkrétní číslo stránky
  • šipka vpravo - přesun na další stránku
  • dvojitá šipka vpravo - přesun na poslední stránku

 

Řazení seznamu lze provést kliknutím na odkaz v záhlaví sloupce.

Detail záznamu je zobrazen po kliknutí na požadovaný řádek záznamu.

Detail

Detail zobrazuje informace o vybraném záznamu.

Jednotlivé části záznamu mohou být odděleny do skupin pomocí hlavičky s názvem skupiny.

Detail je pouze nahlížecí a nelze v něm data editovat.

Detail s položkami

Detail zobrazuje informace o vybraném záznamu včetně položek k danému záznamu.

Položky k záznamu jsou zobrazeny v samostatném bloku.
Kliknutím na odkaz v mřížce položek otevřete detail položky.

Jednotlivé části záznamu mohou být odděleny hlavičkou bloku.

Detail je pouze nahlížecí a nelze v něm data editovat