Nacházíte se zde:   Zákaznický portál > Zastupovat uživatele
  |  Přihlásit se

Zastupovat uživatele

Uživatel v roli Správce má možnost přejít pod svým přihlášením do režimu Zastupování. V identifikačním bloku stránky je umístěn odkaz "zastoupit", který vyvolá formulář pro výběr zastupovaného uživatele. Zobrazuje aktivní uživatele v rolích Uživatel a Smluvní partner, kteří jsou členy stejných skupin jako přihlášený uživatel v roli Správce. 
 

V evidenci je možné provádět tyto operace:

Filtrace: v bloku Filtračních podmínek je možné nastavit podmínky omezující množinu zobrazených uživatelů.

Zastoupit: Kliknutím na odkaz s příjmením uživatele je proveden přechod do režimu zastupování zvoleného uživatele pro vybranou roli a skupinu. Zobrazena jsou data tak, jak by je viděl vybraný uživatel. Bloky voleb Komunikace a Uživatelé přístupné nejsou. Provede-li správce v režimu zastoupení pořízení požadavku, je požadavek registrován na zastupovaného uživatele, ale současně je uložena identifikace správce. Režim zastupování ukončíte odkazem "ukončit zastoupení" v identifikačním bloku stránky.