Nacházíte se zde:   Zákaznický portál > Správa > > Tabulky
  |  Přihlásit se

Tabulky

Správa tabulek slouží k nastavení vlastností a informací o tabulce.

Seznam tabulek zobrazuje záznamy odpovídající nastaveným Filtračním podmínkám.
Řazení seznamu lze provést kliknutím na odkaz v záhlaví sloupce.
Detail záznamu je zobrazen po kliknutí na požadovaný řádek záznamu.
Pro pořízení nového záznamu slouží ikona Nový záznam Nový záznam.

Detail tabulky

Správa tabulek slouží k nastavení vlastností a informací o tabulce.

U tabulek se nastavují tyto vlastnosti:

Schéma: – určuje schéma databáze, ve kterém se tabulka nachází.

Název tabulky: – určuje název tabulky v databázi.

ID sloupec: – určuje název sloupce, který slouží jako identifikační klíč.

Kód mřížky Detailu: – definuje jaký kód mřížky je použit pro otevření detailu pro použitou tabulku.

Kód mřížky Seznamu: – definuje jaký kód mřížky je použit pro otevření seznamu pro použitou tabulku.

Překládat: – určuje, jestli tabulka využívá překlady.

Překládaný sloupec: – určuje sloupec v tabulce, na který se vztahuje překlad.

Změny uložíte pomocí ikony uložit Uložit.
Pomocí ikony zpět Zpět opustíte editaci.
Záznam je možné zrušit ikonou zrušit Zrušit.