Nacházíte se zde:   Zákaznický portál > Správa > > Překlady
  |  Přihlásit se

Překlady

Systémové číselníky, konfigurační hodnoty nebo hodnoty jiných tabulek lze překládat do zvolených jazyků prostřednictvím evidence Překlady v bloku Správa. Nové hodnoty pro překlad jsou na vyžádání doplňovány na základě nastavení v evidenci Tabulky, která je také umístěna v bloku Správa.

Jazyk překladu je dán nastavením volby menu, která vyvolává seznam překladů. Seznam tedy obsahuje záznamy pro jednu zadanou řeč splňující nastavené filtrační podmínky.
Řazení seznamu lze provést kliknutím na odkaz v záhlaví sloupce.
Detail záznamu je zobrazen po kliknutí odkaz ve vybraném řádku seznamu.
Pro doplnění chybějících záznamů k překladu slouží ikona Nový záznam. Tato funkce projde tabulky označené ve správě Tabulek příznakem k překladu a doplní odkazy na jejich záznamy, které v seznamu překladů chybí.

 

Detail překladu

Detail překladu slouží k zadání překladu původního textu do daného jazyka. Tento jazyk je uveden v hlavičce stránky. Původní text je pouze zobrazen a není možné jej měnit. Přeložený text zadejte do editačního bloku "Překlad".

Změny uložíte pomocí ikony uložit Uložit.
Pomocí ikony zpět Zpět opustíte editaci bez uložení změn.