Nacházíte se zde:   Zákaznický portál > Správa > > Menu
  |  Přihlásit se

Správa menu

Správa navigačního menu portálu umožňuje definovat jednotlivé volby menu, provazovat volby na cílové stránky, nastavovat hierarchie voleb a regulovat přístup k volbám. Správu menu provádí role Administrátor.

Přístup k volbám menu se přiděluje dle role – to znamená, že uživatelé vidí různé volby dle aktuální role.

Je možné vytvářet jazykové verze menu – v tom případě se jednotlivé verze spravují zvlášť (mají samostatné volby v menu).

Některé bloky menu odkazují na systémové stránky a jsou nastavené při vývoji portálu. Změna jejich nastavení při implementaci se nedoporučuje!
Jsou to bloky:

  • Komunikace
  • Správa - U voleb správy může mít oprávnění jen role Admin. Pro ostatní role je přístup programově omezen.
  • Uživatele
  • Volby odkazující na stránky správy uživatelských účtů: Přihlášení, Reset hesla, Změna hesla, Změna uživatelského jména, První přihlášení, Přístup zamítnut, Obnova hesla aj.

Ostatní volby je možné nastavovat implementačně.

Seznam menu zobrazuje záznamy odpovídající nastaveným Filtračním podmínkám
Řazení seznamu lze provést kliknutím na odkaz v záhlaví sloupce.
Detail záznamu je zobrazen po kliknutí na požadovaný řádek záznamu.
Pro pořízení nového záznamu slouží ikona Nový záznam Nový záznam.

Detail menu

Správa navigačního menu portálu umožňuje definovat jednotlivé volby menu, provazovat volby na cílové stránky, nastavovat hierarchie voleb a regulovat přístup k volbám. Správu menu provádí role Administrátor.

Přístup k volbám menu se přiděluje dle role – to znamená, že uživatelé vidí různé volby dle aktuální role.

Je možné vytvářet jazykové verze menu – v tom případě se jednotlivé verze spravují zvlášť (mají samostatné volby v menu).

Typ menu – určuje, zda se jedná o úvodní stránku menu nebo u ostatních typů řídí způsob sestavování URL cílové stránky:

  • URL sestavené podle definice Mřížky – cílová stránka je sestavována na základě definice mřížky. Vkládá se pouze kód mřížky.
  • URL stránky s obsahem z Konfigurace – cílová stránka je vždy informační stránka s obsahem definovaným v konfiguraci – URL se sestavuje dle názvu stránky, který se vybírá z rozbalovací nabídky.
  • URL seznamu voleb – cílová stránka je aktuální stránka volby menu. Zobrazuje na stránce seznam svých podřízených voleb menu.
  • URL zadané ve volbě menu – cílová stránka je dána ručně zadanou url. Je nastavována při vývoji.

Nadřazená volba – určuje, hiearchii voleb. Hlavní volba menu má jako nadřazenou volbu úvodní stránku

Oprávnění role: – určuje viditelnost volby pro dané role. Zadávají se názvy rolí oddělené čárkou. Pro přístup všem rolím zadejte znak *.
U voleb správy může být jen role Admin. Pro ostatní role je přístup programově omezen.

Popis: – určuje zobrazovaný název volby menu.

Pořadí: – určuje pořadí v rámci stromové skupiny menu.

URL Parametr: – zadává se pro typy menu URL sestavené podle definice Mřížky výběrem kódu mřížky nebo URL stránky s obsahem z Konfigurace výběrem kódu konfigurační hodnoty.

URL: – zadává se pro typy menu URL zadané ve volbě menu. Určuje konkrétní url stránky pro volbu menu.

URL nápovědy: – určuje kde se nachází nápověda k dané stránce volby menu. V případě použití lokální nápovědy (definované jako konfigurační hodnota) se zadává url ve tvaru: ~/Seznamy/Napoveda.aspx?kod=napovedaTest, kde napovedaTest je kód konfigurační proměnné obsahující v hodnotě obsah stránky s touto nápovědou. Tato nápověda je přístupná pouze pro uživatele konkrétního portálu.

Hlavní menu: – určuje jestli je volba viditelná v nabídce menu.

Změny uložíte pomocí ikony uložit Nový záznam.
Kopii volby menu vytvoříte ikonou kopie Kopie.
Pomocí ikony zpět Zpět opustíte editaci.
Záznam je možné zrušit ikonou zrušit Zrušit.