Nacházíte se zde:   Zákaznický portál > Správa > > Konfigurace
  |  Přihlásit se

Konfigurace

Konfigurační hodnoty jsou parametry výchozího nastavení portálu. Jsou to globální parametry (Ne uživatelské). Správu konfiguračních hodnot provádí role Administrátor.

Správa konfigurace slouží k editaci a vytváření nových konfiguračních hodnot.

K nastavení portálu se používají dva druhy konfiguračních hodnot:

  • Aplikační - Mají v kódu prefix app. a používají se k nastavení parametrů portálu. Jejích použití je zakódováno v programu a není možné je rušit. Přidání nových hodnot tohoto druhu provádí vývoj.
  • Obsahové - Nemají v kódu prefix app. Používají se k vytváření obsahu informačních stránek typu „O nás“ a je možně je vytvářet a rušit při implementaci portálu. Taková stránka se aktivuje přidáním volby typu „URL stránky s obsahem z Konfigurace“ do menu (viz Správa menu).

Seznam konfigurace zobrazuje záznamy odpovídající nastaveným Filtračním podmínkám.

Řazení seznamu lze provést kliknutím na odkaz v záhlaví sloupce.

Detail záznamu je zobrazen po kliknutí na požadovaný řádek záznamu.

Pro pořízení nového záznamu slouží ikona Nový záznam Nový záznam.

Detail konfigurace

Konfigurační hodnoty jsou parametry výchozího nastavení portálu. Jsou to globální parametry (Ne uživatelské). Správu konfiguračních hodnot provádí role Administrátor.

Detail konfigurace slouží k vytvoření nového nebo k editaci stávajícího záznamu konfigurace.

K nastavení portálu se používají dva druhy konfiguračních hodnot:

  • Aplikační - Mají v kódu prefix app. a používají se k nastavení parametrů portálu. Jejích použití je zakódováno v programu a není možné je rušit. Přidání nových hodnot tohoto druhu provádí vývoj.
  • Obsahové - Nemají v kódu prefix app. Používají se k vytváření obsahu informačních stránek typu „O nás“ a je možně je vytvářet a rušit při implementaci portálu. Taková stránka se aktivuje přidáním volby typu „URL stránky s obsahem z Konfigurace“ do menu (viz Správa menu).

Změny uložíte pomocí ikony uložit Uložit.

Kopii konfigurační hodnoty vytvoříte ikonou kopie Kopie.

Pomocí ikony zpět Zpět opustíte editaci.

Záznam je možné zrušit ikonou zrušit Zrušit.