Nacházíte se zde:   Zákaznický portál > Komunikace > > Seznam zpráv
  |  Přihlásit se

Seznam zpráv

Seznam zpráv je rozdělen do dvou formulářů Přijaté zprávyOdeslané zprávy. Seznam slouží jako evidence zpráv, kterých je přihlášený uživatel příjemcem nebo odesílatelem. Seznam se při prvním načtení zobrazuje prázdný, je potřeba použít filtr k odfiltrování požadovaných záznamů, nebo použít prázdné podmínky pro zobrazení všech dat. Zobrazení všech dat může trvat delší dobu v závislosti na počtu záznamů.
Každá zpráva zobrazuje tyto údaje:

  • odesílatel
  • příjemce
  • datum a čas odeslání
  • celý obsah zprávy 
  • počet odpovědí na zprávu

V evidenci zpráv je možné provádět tyto operace:

Filtrace: v bloku Filtračních podmínek je možné nastavit podmínky omezující množinu zobrazených zpráv.

Detail: Kliknutím na obsah zprávy je vyvolán formulář detailu zprávy, který zobrazí vedle zprávy samotné i všechny odpovědi a reakce na tuto zprávu.

Odpovědět: Odkaz "Odpovědět" vyvolá formulář pro pořízení zprávy, která je adresována odesílateli zprávy, na kterou se odpovídá. Odpověď vytvoří automaticky vazbu mezi oběma zprávami. Tato vazba umožní zobrazení detailu zpráv jako ucelené komunikace.

Zrušení zprávy: Odesílatel zprávy má možnost zprávu zrušit a to odkazem "Zrušit" u vybrané zprávy.