Nacházíte se zde:   Zákaznický portál > Komunikace > > Požadavky
  |  Přihlásit se

 

   Minimalizovat

Požadavky

Zákaznický portál umožňuje uživateli vkládat požadavky.

Seznam se při prvním načtení zobrazuje prázdný, je potřeba použít filtr k odfiltrování požadovaných záznamů, nebo použít prázdné podmínky pro zobrazení všech dat. Zobrazení všech dat může trvat delší dobu v závislosti na počtu záznamů.

Seznam zobrazuje všechny pořízené požadavky včetně informace o schválení nebo zamítnutí požadavku.

Seznam tabulek zobrazuje záznamy odpovídající nastaveným Filtračním podmínkám.
Řazení seznamu lze provést kliknutím na odkaz v záhlaví sloupce.

Uživatel má v seznamu požadavků přístupné pouze své pořízené požadavky.
Správce vidí požadavky, které má přístupné podle nastavení klíčů.

Uživatel může s požadavky provést tyto akce:

  • Nahlížet na seznam a detaily požadavků.
  • Odeslat zprávu k požadavku
  • Zrušit zprávu k pořízenému požadavku.

Správce může s požadavky provést tyto akce:

  • Nahlížet na seznam a detaily požadavků.
  • Odeslat zprávu k požadavku.
  • Zrušit zprávu k pořízenému požadavku.
  • Schválit nebo zamítnout požadavek.

 

Schválení požadavku

Požadavky schvaluje správce.

Schválení požadavku se provádí na seznamu požadavků, nebo na úvodní stránce v bloku požadavky pomocí odkazu Schválit

Po kliknutí na odkaz Schválit se zobrazí zpráva požadavku a editor s odpovědí pro schválení požadavku. Zde je možné tuto zprávu o schválení požadavku doplnit o další informace.

Stiskem ikony odeslat Odeslat schválíte požadavek a uživateli se odešle zpráva o tom, že byl jeho požadavek schválen.

Schválený požadavek znamená, že je uvolněn ke zpracování.

Zamítnutí požadavku

Požadavky schvaluje správce.

Zamítnutí požadavku se provádí na seznamu požadavků, nebo na úvodní stránce v bloku požadavky pomocí odkazu Zamítnout

Po kliknutí na odkaz Zamítnout se zobrazí zpráva požadavku a editor s odpovědí pro zamítnutí požadavku. Zde je možné tuto zprávu o zamítnutí požadavku doplnit o další informace.

Stiskem ikony odeslat Odeslat zamítnete požadavek a uživateli se odešle zpráva o tom, že byl jeho požadavek zamítnut.

Zamítnutý požadavek se již dál nezpracovává.