Nacházíte se zde:   Zákaznický portál > Komunikace > > Oznámení
  |  Přihlásit se

Oznámení

Seznam Oznámení slouží jako evidence oznámení adresovaných skupinám uživatelů, kterých je přihlášený uživatel členem. Každé oznámení zobrazuje tyto údaje:

  • odesílatel - jméno uživatele
  • příjemce - název skupiny
  • datum a čas odeslání
  • celý obsah oznámení
  • platnost oznámení
  • počet odpovědí na oznámení

V evidenci oznámení je možné provádět tyto operace:

Filtrace: v bloku Filtračních podmínek je možné nastavit podmínky omezující množinu zobrazených oznámení.

Detail: Kliknutím na obsah oznámení je vyvolán formulář detailu oznámení, který zobrazí vedle samotného oznámení i všechny odpovědi a reakce na toto oznámení.

Odpovědět: Odkaz "Odpovědět" vyvolá formulář pro pořízení zprávy, která je adresována odesílateli oznámení. Odpověď vytvoří automaticky vazbu mezi oznámením a odpovědí. Tato vazba umožní zobrazení detailu oznámení jako ucelené komunikace.

Změna platnosti: datum platnosti určuje dobu, po kterou bude oznámení zobrazeno uživatelům vybraných skupin na úvodní stránce. Toto datum může odesílatel oznámení změnit prostřednictvím odkazu "platnost do".

Zrušení oznámení: Odesílatel oznámení má možnost oznámení zrušit a to odkazem "Zrušit" u vybraného oznámení.