Nacházíte se zde:   Zákaznický portál > Komunikace > > Odpověď
  |  Přihlásit se

Odpověď

Formulář Odpověď slouží k odesílání zprávy, která je adresována odesílateli zprávy, na kterou odpovídáte. Odpověď vytvoří automaticky vazbu mezi oběma zprávami. Tato vazba umožní zobrazení detailu zpráv jako ucelené komunikace..

Zpráva je složena ze dvou částí:

  • Obsah zprávy, na kterou odpovídáte, který není možné měnit.
  • Obsah odpovědi kam v editoru s využitím možností formátování textu napište obsah zprávy. Po odeslání není možné obsah zprávy měnit.

Odpověď odešlete pomocí ikony uložit Uložit.
Pomocí ikony zpět Zpět opustíte formulář bez odeslání.