Nacházíte se zde:   Zákaznický portál > Komunikace > > Nová zpráva
  |  Přihlásit se

Nová zpráva

Formulář Nová zpráva slouží k odesílání zprávy pro vybrané uživatele.

Zpráva je složena z těchto částí:

Obsah zprávy: v editoru s využitím možností formátování textu napište obsah zprávy. Po odeslání není možné obsah zprávy měnit.

Příjemci: v seznamu příjemců jsou uvedeni uživatelé, kteří jsou členy aktuálně vybrané skupiny. V této skupině je odesílatel také členem. Pro odeslání zprávy je nutné zvolit alespoň jednoho příjemce. Po odeslání není možné příjemce měnit. Změnu aktuální skupiny lze provést na formuláři detailu uživatele, který vyvoláte použitím odkazu se svým jménem.

Zprávu odešlete pomocí ikony uložit Uložit.
Pomocí ikony zpět Zpět opustíte formulář bez odeslání.