Nacházíte se zde:   Zákaznický portál > Komunikace >
  |  Přihlásit se

Komunikace

Zákaznický portál nabízí aktivní nástroj pro komunikaci mezi uživateli.

Existují tyto typy komunikace:

  • Zprávy - komunikace mezi dvěma uživateli.
  • Oznámení - zpráva pro celou skupinu uživatelů.
  • Požadavky - doprovodná zpráva k pořízenému požadavku.
  • Ankety - určené skupině uživatelů. Umožňují odeslat odpověď na zobrazenou otázku ankety.

Komunikace nabízí tyto volby:

Zprávy

Zprávy umožňují uživatelům komunikovat s ostatními uživateli pomocí textových zpráv.

Komunikace umožňuje odesílat zprávy ve formátu html

Zpráva může být odeslána jednomu, nebo více příjemcům ze skupiny uživatele.

Informace o nové zprávě je na úvodní stránce v bloku Nové zprávy.

Přehled o historii zpráv je na stránkách přijaté a odeslané zprávy.

Oznámení

Oznámení slouží k informování celé skupiny uživatelů o blížících se akcích.

Oznámení se zobrazuje na úvodní stránce a má dobu platnosti po kterou je viditelné. Po uplynutí této doby platnosti se oznámení automaticky odstraní z úvodní stránky.

Všechny oznámení jsou dostupné na stránce oznámení.

Na oznámení je možné odpovědět pomocí zprávy. Tato reakce je potom viditelná pro celou skupinu uživatelů. Odpovědi na oznámení tvoří diskusi. Celá diskuse je přístupná na detailu oznámení.

Požadavky

Požadavky jsou doprovodné zprávy k pořízenému požadavku.

Oznámení o novém požadavku je zobrazeno na úvodní stránce. Všechny požadavky jsou dostupné na stránce požadavky

Na zprávu požadavku lze odpovědět pro případné upřesnění požadavku uživatele.

Kliknutím na řádek požadavku se otevře detail požadavku s doprovodnými zprávami.

Správce portálu může požadavek schválit nebo zamítnout. Zpráva o schválení nebo zamítnutí požadavku je odeslána uživateli pomocí zprávy.

Ankety

Ankety slouží pro sběr dat formou hlasování.

Seznam aktuálních anket je zobrazen na úvodní stránce. Každá anketa má určenou dobu platnosti po kterou lze hlasovat a po kterou je zobrazena na úvodní stránce. Po uplynutí této doby platnosti se anketa automaticky odstraní z úvodní stránky

Všechny ankety jsou dostupné na stránce ankety.

Na každou anketu lze odpovědět pouze jednou.