Přesměrovat příchozí zprávy

Přesměrování příchozích zpráv umožňuje, aby uživatel při své delší nepřítomnosti přesměroval své příchozí zprávy na jiného uživatele, který je bude vyřizovat. Přesměrování může uživatel kdykoliv ukončit z identifikačního panelu. Přesměrování znamená, že každá nová příchozí zpráva bude zkopírována pro uživatele zadaného při přesměrování. Mezi zprávou a její kopií je vytvořena vazba, proto uživatel, který přesměrování provedl, má přístup k původní zprávě a k ní navázané komunikaci.