Aktivace uživatele

 

Tato stránka slouží ke změně stavu neaktivního uživatelského účtu a přidělení přihlašovacích údajů. Uživatel při prvním přihlášení bude vyzván k jejich změně. Přístup k této stránce je omezen na uživatele vybraných rolí.

Aktivační stránka obsahuje:

  • Identifikaci uživatele nepřístupnou k editaci.
  • E-mailovou adresu, kterou je možné upravit nebo zadat. E-mailová adresa slouží k automatickému zaslání přihlašovacích údajů.
  • Návrh jednoznačného uživatelského jméno s možností editace
  • Návrh hesla s možností editace

Aktivaci potvrďte stiskem


Pokud je k vybranému účtu vyplněna e-mailová adresa, bude na ni zasláno e-mailové potvrzení s rekapitulací přihlašovacích údajů.