Nacházíte se zde:   Lidské zdroje > Příklady > > Vytvoření Nové osoby
  |  Přihlásit se

Příklad vytvoření Nové osoby

 

 

 

Rozevřeme  menu Lidské zdroje u levého okraje aplikace

a vybereme skupinu   

 

 Poté vybereme položku  Nová osoba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otevře se nám prázdný formulář Detailu osoby.

 

 

Zde vyplníme všechny požadované položky. V případě chybějících nebo nesprávně zadaných dat budeme aplikací upozorněni na špatně vyplněnou položku.

Tlačítko minimalizace    na jednotlivých blocích údajů slouží k minimalizaci daného bloku údajů a tím zpřehlednění aktuálního zobrazení.

Vyplníme jméno, adresu a další údaje o přidávané osobě.

Poté přidáme schopnosti osoby kliknutím pravým tlačítkem myši na požadovanou schopnost a vybráním položky Přidat.

 

Vyplníme požadované položky přidávané schopnosti a položku uložíme pomocí tlačítka   .

Takto pokračujeme až do zadání všech schopnosti přidávané osoby.

 

Poté novou osobu uložíme pomocí tlačítka   .

 

 

Předchozí stránka                                                                       Zpět na začátek                                                                       Další stránka