Nacházíte se zde:   Lidské zdroje > Menu Osoby
  |  Přihlásit se

Menu Osoby

 

Menu Osoby

 

V tomto menu jsou karty jednotlivých osob uložených v aplikaci.

Kliknutím na kartu se otevře detail osoby.

Počet karet, který se zobrazuje, je možné nastavit.

 

Pole    slouží k vyhledávání v seznamu karet.

Tlačítkemlze obnovit zobrazení seznamu karet.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Detail osoby

 Formulář slouží k úpravě údajů existujícího záznamu.

 

Nástrojová lišta

 Nástrojová lišta slouží k základnímu ovládání a obsahuje tyto volby:

Nová položkaslouží k založení nové položky k záznamu

 uloží změny v aktuální položce

slouží k založení nové osoby

přepnutí do editačního režimu

výstup tiskové sestavy

zobrazení historie operací s položkou 

slouží k přidání odkazů na Dokumenty k aktuálně otevřené položce

 

 

Všechny povinné údaje na formuláři musí být vyplněny, jinak nelze záznam uložit.

Tlačítko minimalizace    na jednotlivých blocích údajů slouží k minimalizaci daného bloku údajů a tím zpřehlednění aktuálního zobrazení.

Změny je třeba uložit ikonou  .  Pro opuštění formuláře bez uložení změn zavřete aktivní detail a po otázce na uložení vyberte volbu Ne.

 

 Příklad vytvoření Nové osoby.

 

 

Rozšířený vstupní filtr

V záhlaví seznamu je vstupní filtr, kde je možné definovat podmínky, kterým mají vypsané hodnoty odpovídat.

Pomocí výběrového boxuje možné vybrat jednu z předvolených šablon filtrů a výběr potvrdit  .

Tlačítko  slouží k nastavení šablony filtrů.

 

 

Předchozí stránka                                                                       Zpět na začátek                                                                       Další stránka