Nacházíte se zde:   Lidské zdroje > Lidské zdroje > > Osoby
  |  Přihlásit se

Osoby

 

 

Volby v menu slouží k veškerým operacím spojených s osobami a k přidání nové osoby. 

 

 

   Výpis seznamu osob

    Založení nové osoby

    Výpis seznamu kontaktů   

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam osob 

Vypíše seznam osob uložených v aplikaci.

Výpis je možné filtrovat pomocí vstupního filtru nebo řadit kliknutím na záhlaví sloupce podle kterého mají být položky setříděny.

 

Dvojklikem na položku se otevře detail položky. Pravým tlačítkem myši se vyvolá nabídka možností operací s položkou.

 

Nástrojová lišta

 Nástrojová lišta slouží k základnímu ovládání a obsahuje tyto volby:

 slouží k založení nového záznamu

 zobrazení detailu vybrané položky

aktualizace obsahu aktivního zobrazení

výpisy součtů hodnot

grafické zobrazení reportů

výstup tiskové sestavy

 

Jednoduchý vstupní filtr

V záhlaví seznamu je vstupní filtr, kde je možné definovat podmínky, kterým mají vypsané položky odpovídat.

Hodnoty filtru je možné vymazat pomocí  .

 

 

Nová osoba

Slouží k založení nové osoby. Po vybrání se otevře prázdný detail osoby.

 

 Příklad vytvoření Nové osoby.

 

Detail osoby

 Formulář slouží k úpravě údajů existujícího záznamu.

 

Nástrojová lišta

 Nástrojová lišta slouží k základnímu ovládání a obsahuje tyto volby:

Nová položkaslouží k založení nové položky k záznamu

 uloží změny v aktuální položce

slouží k založení nové osoby

přepnutí do editačního režimu

výstup tiskové sestavy

zobrazení historie operací s položkou 

slouží k přidání odkazů na Dokumenty k aktuálně otevřené položce

 

 

Všechny povinné údaje na formuláři musí být vyplněny, jinak nelze záznam uložit.

Tlačítko minimalizace    na jednotlivých blocích údajů slouží k minimalizaci daného bloku údajů a tím zpřehlednění aktuálního zobrazení.

Změny je třeba uložit ikonou  .  Pro opuštění formuláře bez uložení změn zavřete aktivní detail a po otázce na uložení vyberte volbu Ne.

 

 Příklad vytvoření Nové osoby.

 

 

Seznam kontaktů 

Slouží k tabulkovému výpisu kontaktních informací osob.

 

Nástrojová lišta

 Nástrojová lišta slouží k základnímu ovládání a obsahuje tyto volby:

 slouží k založení nové položky

zobrazení detailu vybrané položky

aktualizace zobrazených položek

výpis součtu hodnot

grafické zobrazení reportů

výstup tiskové sestavy

 

 

Rozšířený vstupní filtr

V záhlaví seznamu je vstupní filtr, kde je možné definovat podmínky, kterým mají vypsané hodnoty odpovídat.

Pomocí výběrového boxuje možné vybrat jednu z předvolených šablon filtrů a výběr potvrdit  .

Tlačítko  slouží k nastavení šablony filtrů.

 

 

Předchozí stránka                                                                       Zpět na začátek                                                                       Další stránka