Nacházíte se zde:   Lidské zdroje > Lidské zdroje > > Číselníky
  |  Přihlásit se

Číselníky

  

 

Pro údaje, jejichž hodnoty se často opakují, je zaveden číselník hodnot. Zadání údaje potom probíhá výběrem z předem definovaného číselníku. Číselníky tak umožňují přesné vyhledávání a vyhodnocení četnosti výskytu hodnot.

Požadovaný číselník je zobrazen po kliknutí na příslušnou položku seznamu.

 

Editace číselníků se provádí několika způsoby:

    Editace v mřížce

    Editace v detailu

 

 

 

 

Kliknutím na ikonu číselníku  se otevře číselník.

Kliknutím na ikonu složky v  Hlavním menu se otevře další seznam číselníků.

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Nástrojová lišta

 Nástrojová lišta slouží k základnímu ovládání a obsahuje tyto volby:

 slouží k založení nového záznamu

slouží k založení nového položky kopií z aktuální položky

přepnutí do editačního režimu

uloží změny v aktuální položce

vymazání záznamu

výstup tiskové sestavy

aktualizace obsahu aktivního zobrazení

 

Jednoduchý vstupní filtr

V záhlaví seznamu je vstupní filtr, kde je možné definovat podmínky, kterým mají vypsané položky odpovídat.

Hodnoty filtru je možné vymazat pomocí  .

 

 

Editace v mřížce

Po přepnutí do režimu editace, jsou všechny buňky výpisu uvolněny pro editaci hodnot. Přepnutí se provede kliknutím na ikonu  Nástrojové liště a dvojklikem vybereme buňku, která bude editována. Veškeré změny v buňkách jsou ihned po výběru jiné buňky automaticky uloženy. Pokud nechceme data uložit je nutné ještě před výběrem jiné buňky stisknout klávesu ESC.

Zaškrtnutím volby zrušená, se položka označí jako zrušená a přestane se používat. Ve výchozím nastavení filtrů je zobrazování položek, označených jako zrušené, zakázáno . Zrušené položky je možné zobrazit nastavením filtru na zobrazování všech položek a poté je možné odškrtnutím volby zrušená položku opět aktivovat. Výběrem    je možné položky označené jako smazané trvale odstranit z aplikace.

 

 

Editace v detailu

Otevření detailu položky se provede dvojklikem na požadovanou položku, případně kliknutím pravým tlačítkem myši a výběrem volby   detail ... .

Bude otevřen nový formulář s detailem položky. Formulář slouží k úpravě údajů existujícího záznamu. Všechny povinné údaje na formuláři musí být vyplněny, jinak nelze záznam uložit.

Změny je třeba uložit ikonou  Pro opuštění formuláře bez uložení změn zavřete aktivní detail a po otázce na uložení vyberte volbu Ne.

 

 

 Druhy číselníků

  

 

Číselník aktivit

Definuje možné aktivity, které se vážou na činnost s osobou v aplikaci. Např. telefonický kontakt s osobou.

Detail Aktivity  –  umožňuje změnu údajů typu aktivity a definuje „Další údaje“, které se zobrazují při vytváření aktivity daného typu.

 Editace číselníku se provádí v detailuVíce informací o číselnících.

  

 

 

Typy definic aktivit

Definuje možné typy aktivit pro konkrétní aktivitu.  Např. Typ nástup do „hlavního pracovního poměru“ v aktivitě „nástup“.  Nabízí se při vyplňování aktivity.


    Jedná se o menu, které obsahuje tyto položky: 

 

Hodnocení řešení PP

Číselník možností řešení personálního problému.

 

Kontakt

Číselník možných způsobů kontaktů.

 

Nástup

Číselník možných nástupů do pracovního poměru.

 

Talentová zkouška

Číselník možných talentových zkoušek.

 

Školení

Číselník možných školení.

 

Benefit

Číselník typů benefitů

 

 Hodnocení

Číselník způsobů hodnocení

 

Personální problém

Číselník typů personálních problémů

 

Výstup

Číselník možných ukončení pracovního poměru.

 

Požadavek na obsazení pozice

Číselník typů požadavků na obsazení pozice

 

Editace číselníku se provádí v mřížce.  Více informací o číselnících.

  

 

 

Výsledky definic aktivit

Definuje možné výsledky aktivit pro konkrétní aktivitu.  Např. Typ „úspěšný“ kontakt osoby v aktivitě „kontakt“.  Nabízí se při vyplňování aktivity.

     Jedná se o menu, které obsahuje tyto položky: 

 

Hodnocení řešení PP

Možné výsledky řešení personálního problému.

 

Talentová zkouška

Číselník možných talentových zkoušek.

 

Kontakt

Číselník možných způsobů kontaktů.

 

 Hodnocení

Číselník způsobů hodnocení

 

Nástup

Číselník možných nástupů do pracovního poměru.

 

Školení

Číselník možných školení.

 

Benefit

Číselník typů benefitů

 

Personální problém

Číselník typů personálních problémů

 

Výstup

Číselník možných ukončení pracovního poměru.

 

Požadavek na obsazení pozice

Číselník typů požadavků na obsazení pozice

 

Editace číselníku se provádí v mřížce.  Více informací o číselnících.

 

 

 

Skupiny vlastností

Definuje skupiny pro zobrazení dalších údajů. Každá skupina definuje zobrazení vlastností v samostatném bloku na detailu osoby, nebo pozice.

Editace číselníku se provádí v mřížce.  Více informací o číselnících.

 

  

 

Vlastnosti

 Definují možné vlastnosti osoby nebo pozice. Vlastnosti jsou seskupené do skupin vlastností. Každá skupina vlastností se zobrazuje v samostatném bloku na detailu osoby, nebo pozice. 

 Editace číselníku se provádí v detailuVíce informací o číselnících.

 

  

 

Definice kvalifikací

Definují možné kvalifikace osoby a požadavky na pozici. Kvalifikace jsou seskupené do skupin typů kvalifikací. Každá skupina kvalifikací se zobrazuje v samostatném bloku na detailu osoby, nebo pozice. 

Editace číselníku se provádí v mřížce.  Více informací o číselnících.

 

 

 

Řady případů

Definují tvary číselných řad případů, roky a uživatele pro které je daná řada určená. Na detailu případu číselná řada definuje číslo zakládaného dokladu.

 Detail řady  – zobrazuje hlavičku řady, roky a uživatele, pro které je řada definovaná.

 Editace číselníku se provádí v detailuVíce informací o číselnících.

 

 

 

Státy

Definice států.

Editace číselníku se provádí v mřížce.  Více informací o číselnících.

 

 

 

Stavy

Definují stavy a přístupnost dokladů, osob a pozic. Na detailech lze potom vybrat některý z definovaných stavů a doklad tak změnit, např. z „Vyřízený“ na „Zrušený“. 

 Editace číselníku se provádí v detailuVíce informací o číselnících.

 

 

 

Nejvyšší dosažené vzdělání

Definuje možné typy vzdělání. 

Editace číselníku se provádí v mřížce.  Více informací o číselnících.

 

   

 

Pohlaví

Definuje zda se jedná o muže nebo ženu. 

Editace číselníku se provádí v mřížce.  Více informací o číselnících.

 

  

 

Okres

Definují možné okresy. 

Editace číselníku se provádí v mřížce.  Více informací o číselnících.

 

   

 

Národnost

Definují možné národností. 

Editace číselníku se provádí v mřížce.  Více informací o číselnících.

 

   

 

Státní příslušnost

Definují možné státní příslušnosti. 

Editace číselníku se provádí v mřížce.  Více informací o číselnících.

 

  

 

První kontakt

Definuje způsob jak byl zájemce poprvé kontaktován, nebo jakým způsobem zájemce poprvé kontaktoval firmu. 

Editace číselníku se provádí v mřížce.  Více informací o číselnících.

 

    

 

Typy dokladů

Definuje možné typy, které dělí případy do různých skupin podle činnosti. Např. případ pro nábor nové osoby, nebo případ pro výpověď.

Editace číselníku se provádí v mřížce.  Více informací o číselnících.

 

  

 

Seznamy dokumentů

Definují zobrazení seznamů dokumentů a spojení k úložišti dokumentů.

Editace číselníku se provádí v detailuVíce informací o číselnících.

 

 

Předchozí stránka                                                                       Zpět na začátek                                                                       Další stránka