Nacházíte se zde:   ISM > Položková základna > > Správa skupin > > Detail položkové skupiny
  |  Přihlásit se

 

   Minimalizovat

Detail položkové skupiny

Detail položkové skupiny umožňuje editovat údaje o skupině a další údaje karet položkové základny. Položková skupina je položkou číselníku skupin.

Zobrazované údaje:

  • Typ - Označuje typ položky číselníku. Typ určuje použití a vlastnosti záznamu.
  • Kód - Kód, který identifikuje položkovou skupinu. Zobrazuje se v seznamech a na výběrech skupin.
  • Název - Název označující položkovou skupinu. Zobrazuje se v seznamech a na výběrech skupin.
  • Ikona - Obrázek položkové skupiny.
  • Nadřízená skupina - Zobrazuje název nadřízené skupiny. Umožňuje vytvářet hiearchickou strukturu skupin, kterou je možné využít při zpracování, např. Reporty a statistiky pro skupiny. Předpisy, které je možné definovat pro skupinu skupin.
  • Nabízet na kartách - Příznak, zda se má položková skupina nabízet na kartách položkové základny při vytváření členství na skupiny.
  • Platnost - Období ve kterém je položková skupina platná.

Další údaje karet:

Mřížka zobrazuje seznam dalších údajů, které je možné na kartě položkové základny možné editovat.

Výchozí hodnota dalšího údaje se edituje dvojitým kliknutím do pole dalšího údaje. Zobrazený dialog na editaci hodnoty se liší podle typu dalšího údaje.