Nacházíte se zde:   ISM > Položková základna > > Karty
  |  Přihlásit se

 

   Minimalizovat

Produkty

Seznam zobrazuje seznam karet položkové základny

Seznam Produkty zobrazuje všechny karty uložené v položkové základně.
V agendě položková základna se nacházení i seznamy Produkty aktivní a Produkty k ověření. 
Seznam aktivních produktů zobrazuje pouze karty, které jsou aktuálně platné a jsou ve stavu Aktivní - Lze je v informačním systému používat.
Seznam produktů k ověření zobrazuje pouze karty, které jsou v informačním systému pořízené, ale zatím je nelze používat, protože potřebují ověřit.

Poklepáním na řádek záznamu se otevře detail karty.

Karty položkové základny jsou základními záznamy agendy Položková základna. Položková základna je součástí Informačního systému MAJAK.NET jako samostatná agenda. Umožňuje evidovat a spravovat údaje karet položek.

Seznam obsahuje záznamy, které odpovídají nastavení filtračních podmínek.

Více o ovládání seznamu.

Pořízení nového záznamu se provádí pomocí volby nový  v nástrojové liště.

Detail Karty položkové základny

Detail slouží k zobrazení a editaci údajů karty položkové základny.

Více o ovládání detailu.

Pořízení nového záznamu se provádí pomocí volby nový  v nástrojové liště.

Nástrojová lišta obsahuje další nástroje pro úpravu karty položkové základny:

 • Cenové složky  - Služba spouští seznam cenového systému. Filtruje platné cenové složky definované ke kartě položkové základny. V seznamu je možné editovat nastavení cenových složek.
 • Dodavatelé  - Služba spouští seznam cenového systému zobrazující cenové složky typu Panel dodavatelů. V seznamu jsou vidět adresářové karty, které jsou vedeni jako dodavatelé karty položkové základny. V seznamu je možné editovat nastavení cenových složek.
 • Produktoví manažeři  - Služba spouští seznam cenového systému zobrazující cenové složky typu Produktoví manažeři. V seznamu jsou vidět adresářové karty, které jsou vedeni jako produktoví manažeři karty položkové základny. V seznamu je možné editovat nastavení cenových složek.
 • Kontrola ceny  - Služba spouští formulář, který umožní zjistit jaká bude cena pro danou kartu položkové základny a konkrétního odběratele s možností definice dalších podmínek ovlivňující cenu.
 • Další údaje  - Služba spouští formulář, na kterém je možné editovat další údaje ke kartě položkové základny.

Zobrazované údaje:

 • Řada - Označuje číselnou řadu, ve které je karta založena.
 • Typ karty - Typ dokladu určuje vlastnosti a použití karty.
 • Kód karty - Unikátní kód definovaný číselnou řadou.
 • Zobrazovaný název - Popis, který se používá pro zobrazení v informačním systému.
 • Ikona - Ikona/Obrázek pro kartu
 • Platnost od - Označuje počátek platnosti karty. V případě neomezeného počátku platnosti lze nastavit hodnotu "Počátek neomezen". Hodnota platnosti lze změnit pouze na takové datum, aby platnost pokrývala veškeré použití adresářové karty v informačním systému.
 • Platnost do - Označuje konec platnosti karty. V případě neomezeného konce platnosti lze nastavit hodnotu "Konec neomezen". Hodnota platnosti lze změnit pouze na takové datum, aby platnost pokrývala veškeré použití adresářové karty v informačním systému.

 

Parametry

 • MJ množství - Měrná jednotka udávající množství karty.
 • Používá jakosti - Příznak, zda karta používá jakosti.
 • Používá šarže - Příznak, zda karta používá šarže.
 • Paramerty - Mřížka zobrazuje seznam parametrů ke kartě položkové základny. Parametry definují např. rozměry položky, hmotnost, kubaturu atd.

Sazby DPH

Mřížka zobrazuje sazby DPH definované ke kartě položkové základny. Definované sazby se nabízí na položkách dokladu po výběru karty položkové základny.

 • Typ sazby - Označuje použitou sazbu DPH.
 • Stát - Označuje stát, ve které je typ sazby definován.
 • Platnost od - Začátek platnosti sazby DPH.
 • Platnost do - Konec platnosti sazby DPH.

Převody měrných jednotek

Mřížka zobrazuje definované převody měrných jednotek pro kartu položkové základny.

Zobrazované údaje:

 • Hlavní MJ -Výchozí měrná jednotka
 • Množství - Množství vedlejší měrné jednotky
 • Vedlejší MJ - Cílová měrná jednotka
 • Platnost od - začátek platnosti převodu.
 • Platnost do - konec platnosti převodu.

Skupiny

Karta položkové základny se zařazuje do skupin podle použití karty. Skupina určuje použití karty položkové základny.

Mřížka zobrazuje všechny skupiny položkové základny do kterých je karta zařazena.

Zobrazované údaje:

 • Typ - Určuje použití karty položkové základny.
 • Název - Název skupiny položkové základny
 • Ikona - Ikona skupiny
 • Platnost od - začátek platnosti zařazení do skupiny
 • Platnost do - konec platnosti zařazení do skupiny

Kódy

Každá karta může mít definováno více kódů, které ji identifikují.

Mřížka zobrazuje všechny kódy definované ke kartě položkové základny. Editace kódu probíhá na detailu zobrazeném na nové záložce karty.

Zobrazované údaje:

 • Typ - Typ kódu určuje jeho použití
 • Kód - Konkrétní hodnota kódu.
 • Pro kartu adresáře - Karta adresáře, pro kterou je kód definovaný.
 • Platnost od - začátek platnosti kódu
 • Platnost do - konec platnosti kódu

Názvy

Každá karta může mít definováno více názvů, které ji identifikují.

Mřížka zobrazuje všechny názvy definované ke kartě položkové základny. Editace názvu probíhá na detailu zobrazeném na nové záložce karty.

Zobrazované údaje:

 • Typ - Typ názvu určuje jeho použití
 • Název - Název identifikující kartu položkové základny
 • Pro kartu adresáře - Karta adresáře, pro kterou je název definovaný.
 • Jazyk - jazyk názvu
 • Platnost od - začátek platnosti názvu
 • Platnost do - konec platnosti názvu

Balení

Mřížka zobrazuje balení definovaná ke kartě položkové základny. Editace balení probíhá na detailu zobrazeném na nové záložce karty.

Zobrazované údaje:

 • Typ - Typ balení
 • Množství - Množství měrné jednotky, které obsahuje jedno balení
 • MJ - Měrná jednotka balení
 • Pro kartu adresáře - Karta adresáře, pro kterou je balení definováno.
 • Platnost od - začátek platnosti balení
 • Platnost do - konec platnosti balení

Země původu

Mřížka zobrazuje země původu definovaná ke kartě položkové základny. Editace probíhá na detailu zobrazeném na nové záložce karty.

Zobrazované údaje:

 • Typ - Typ země původu určuje použití
 • Země původu - Název státu odkud pochází karta položkové základny
 • Pro kartu adresáře - Karta adresáře, pro kterou je země původu definována.
 • Platnost od - začátek platnosti země původu
 • Platnost do - konec platnosti země původu

Vazby na podřízené karty

Vazby mezi kartami položkové základny umožňují definovat související položky, náhradní položky a další vztahy mezi položkami.

Mřížka zobrazuje vazby na podřízené karty. Editace probíhá na detailu zobrazeném na nové záložce karty.

Zobrazované údaje:

 • Typ - Typ vazby mezi kartami
 • Podřízená karta - Zobrazovaný název podřízené karty položkové základny
 • Nadřízená MJ - Měrná jednotka identifikující množství nadřízené karty
 • Množství - Množství podřízené karty
 • Podřízená MJ - Měrná jednotka množství podřízené karty
 • Platnost od - začátek platnosti vazby
 • Platnost do - konec platnosti vazby

Vazby na nadřízené karty

Vazby mezi kartami položkové základny umožňují definovat související položky, náhradní položky a další vztahy mezi položkami.

Mřížka zobrazuje vazby na nadřízené karty. Záznamy v mřížce nelze editovat ani měnit. Záznamy jsou vytvářeny z nadřízené karty položkové základny.

Zobrazované údaje:

 • Typ - Typ vazby mezi kartami
 • Podřízená karta - Zobrazovaný název podřízené karty položkové základny
 • Nadřízená MJ - Měrná jednotka identifikující množství nadřízené karty
 • Množství - Množství podřízené karty
 • Podřízená MJ - Měrná jednotka množství podřízené karty
 • Platnost od - začátek platnosti vazby
 • Platnost do - konec platnosti vazby

Poznámka

Textové pole pro vložení poznámky ke kartě položkové základny.