Nacházíte se zde:   ISM > Položková základna > > Kódy
  |  Přihlásit se

Kódy

Seznam zobrazuje kódy karet položkové základny. Každá karta může mít definováno více kódů, proto může být v seznamu zobrazena vícekrát.

Poklepáním na řádek záznamu se otevře detail karty s otevřenou záložkou s detailem kódu karty.

Záznamy v seznamu jsou barevně rozlišeny podle typu skupiny.

Seznam obsahuje záznamy, které odpovídají nastavení filtračních podmínek.

Více o ovládání seznamu.

Detail kódu

Detail slouží k editaci stávajících a přiřazování nových kódů karty položkové základny.

Zobrazované údaje:

  • Typ - Typ kódu určuje způsob jeho použití.
  • Kód - Hodnota kódu. Zadává se přímo řetězec, nebo v případě celních kódů se vybírá z nabízených hodnot.
  • Pro kartu adresáře - Výběr adresářové karty, pro kterou je kód určen - Vyplňuje se např. u typu kódu Odběratelský.
  • Platnost - Zobrazuje období ve kterém je záznam platný. V tomto období lze záznam používat. Mimo tuto platnost už se nebude záznam nabízet na výběrech. Změnou platnosti lze ukončit používání záznamu.

Změny uložíte pomocí ikony uložit Uložit.