Nacházíte se zde:   ISM > Obecné > > Tiskový dialog
  |  Přihlásit se

 

   Minimalizovat

Tiskový manažer

Spuštění volby tisk  v nástrojové liště způsobí zobrazení okna tiskového manažeru.

Tiskový manažer slouží k výběru připravené tiskové sestavy pro detail, nebo seznam.

Ovládání tiskového manažeru:

V horní části tiskového manažeru se nachází nástrojová lišta.

Vyhledávací pole slouží k filtraci tiskových sestav v jejich seznamu.

Ikony nástrojové lišty:

 • - Tisk uloží jako soubor do úložiště dokumentů.
 • - Uloží tiskovou sestavu jako soubor MS Excel.
 • - Uloží tiskovou sestavu jako soubor MS Word.
 • - Uloží tiskovou sestavu jako soubor PDF.
 • - Spouští tisk s dialogem tiskárny. Zde je možné upravit další nastavení tisku.
 • - Rychlý tisk. Spouští tisk bez dialogu tiskárny.
 •   - Spouští náhled tisku bez odeslání na tiskárnu, nebo uložení do souboru.
 •   - Spouští nápovědu k tiskovému manažeru

 

V levé části tiskového manažeru se nachází seznam připravených tiskových sestav pro aktuální seznam, nebo detail.
V seznamu tisků lze vyhledávat pomocí vyhledávacího pole v nástrojové liště.

Kliknutím na název tisku zobrazíte vlastnosti tisku v pravé části manažeru.

Vlastnosti se mohou lišit podle nastavení tisku.

Standardně se nabízí vlastnosti tisku:

 • Tiskárny - Výběr tiskárny pro tisk
 • Počet kopií - Počet kopií při tisku na tiskárně
 • Rozsah tisku - Vlastnost pro seznamové tisky, která určuje zda se mají tisknout pouze zobrazená odfiltrovaná data (Aktuální seznam), nebo se mají filtrační podmínky ignorovat a tisknout všechna data.
 • Název souboru - Vlastnost pro export tisku do souboru. Vlastnost určuje z jakých údajů se bude skládat název vytvořeného souboru. Při nastavení {NazevTisku} {CisloKarty} bude vypadat název souboru např.: "Firemní formulář S0000017.pdf"

Ve spodní části vlastností jsou zobrazeny údaje tisku:

 • Rozměr stránky - Zobrazuje formát papíru a jeho orientaci
 • Poslední vytištění - Datum kdy proběhl poslední tisk reportu - pomáhá evidovat nepoužívané tiskové sestavy
 • Kód reportu - Informace pro správce systému v případě problémů s tiskem.