Nacházíte se zde:   ISM > Obecné > > Ovládací prvky
  |  Přihlásit se

 

   Minimalizovat

Ovládací prvky

  Nástrojová lišta

 


 

 Nástrojová lišta slouží k základnímu ovládání jednotlivých formulářů a obsahuje tyto volby:   

 

Nová položka -  přidá do záznamu novou položku zvoleného typu (Má dáti, Dal)
   

Editovat záznam - přepne do editačního režimu
   
Uložit záznam - uloží provedené změny
   
Nový záznam - otevře detailový formulář připravený pro vystavení nového záznamu
   

 
Kopie - otevře detailový formulář připravený pro vystavení nového záznamu s tím, že se přetáhne obsah aktuálního dokladu (označeného záznamu v mřížce, nebo aktuálně zobrazeného dokladu)
   
Nový další
 
Další záznam - Uloží právě provedené změny na položce a otevře detail pro novou položku stejného typu. Detail původní položky uzavře.
   

Aktualizovat - aktualizace obsahu aktivního zobrazení
       

Zrušit záznam - vymaže aktuální doklad, dovoluje-li to jeho stav a oprávnění uživatele
   
Vnitřní vazby - zobrazení aktuálních vnitřních vazeb (např. mezi doklady agend v rámci Informačního systému)
   

Historie - zobrazení historie operací záznamu
   
Vnější vazby - zobrazení aktuálních vnějších vazeb (např. mezi doklady agend a externími dokumenty)
   
Další funkce - zobrazení dalších možných funkcí pro operace s daným záznamem
   
Nápověda - slouží k zobrazení nápovědy
   
Detail  Detail - zobrazení detailu vybraného záznamu
   
Suma  Suma - součet hodnot seznamu
   
Graf  Graf - slouží ke grafickému zobrazení
   
Tisk

 Tisk - výstup tiskové sestavy

 

 

Prvky na formulářích

 

Zaškrtávací pole: Prvek pro vybrání nabízené možnosti.

                                  
Prvek pro vybrání nabízené možnosti, který je standardně nepřístupný a lze ho editovat pouze pomocí tlačítka. Stisk tlačítka vyvová nabídku z hodnot Ano / Ne. Po potvrzení se zobrazí vybraná hodnota v prvku.

                                Zaškrtávací pole v mřížkách (seznamy a mřízky na detailech).

 
Přepínač:         Prvek pro výběr jedné hodnoty z několika možných. (např. filtr)
 
Minimalizace:  Prvek umožňující minimalizaci    a maximalizaci   bloku hodnot.

(Pro minimalizaci a maximalizaci panelů po stranách slouží:  a  ).
 

Vstupní pole: Podle použití umožňuje zadávání textové, nebo číselné hodnoty.

Textové vstupní pole (textbox) se chová: Pokud je textbox aktivní a opouštím ho na jiný prvek, probíhá hledání záznamu podle aktuální (mnou zadané) hodnoty v poli textboxu. Pokud je hodnota nalezena, přímo se doplní do textboxu, pokud je více možných hodnot, zobrazí se okno výběru hodnot.

Vstupní pole s tlačítkem Zadání hodnoty je možné pouze přes tlačítko editovat. Stisk tlačítka vyvolá dialog se vstupním polem, kde je možné editovat hodnotu pole.

 

Výběrové pole: Prvek umožňující výběr z nabízených hodnot, případně ruční zadání vlastní hodnoty.

Výběrové pole s tlačítkem:  Editace hodnoty je možné pouze přes tlačítko editovat. Stisk tlačítka vyvolá dialog s výběrem možných hodnot. Pokud je dostupná pouze jedna hodnota, dialog se nezobrazí a rovnou se provede změna hodnoty. Prvek navíc umožňuje otevřít detail vybraného záznamu.

 

Rozsáhlé vstupní pole:         Umožňuje zadat delší text.

U tohoto prvku je možné nastavit editaci s tlačítkem, v tom případě se prvek chová stejně jako klasické vstupní pole.

 

Kalendář:           

                                                  Prvek umožňující výběr data z kalendáře.
 

                                                    

                                                                                              Prvky pro nastavení neomezené platnosti (např. adresářové karty).

 
Výběr: Prvek umožňující vybrat hodnotu z hodnot v zobrazeném výběru.
 Na obrázku se v modrém výběrovém poli nejdířve učiní výběr, který bude zobrazovat klíč, podle kterého se dále vyhledává hodnota.

 

 
Detail:      Otevře detail vybraného záznamu.
 
Tlačítko:      Zruší výběr a nastaví hodnotu na neuvedeno.