Nacházíte se zde:   ISM > Obecné > > Nový záznam
  |  Přihlásit se

 

   Minimalizovat

Pořízení nového záznamu

Doklady a karty jsou základními nositely dat pro informační systém.

Karty se nazývají záznamy ze základních typů agend - Adresář, Položková základna.

Záznamy v agendě cenový systém se nazývají Složky.

V ostatních typech agend se záznamy nazývají Doklady.

 

Při ručním pořízení dokladů lze postupovat několika způsoby:

Ze seznamu:

Pořízení nového záznamu ze seznamu se provádí pomocí volby nový  v nástrojové liště, nebo nabídce voleb při kliknutím pravého tlačítka myši do prostoru seznamu.

Z hlavní nabídky:

Hlavní nabídka typu agendy obsahuje volbu pro vytvoření nového záznamu.

Z posledních dokladů:

Úvodní stránka agendy obsahuje blok poslední doklady. V tomto bloku je zobrazena volba nový pro zrychlené spuštění volby nového záznamu. Volba v posledních dokladech spouští stejné pořízení nového záznamu jako volba hlavní nabídky. Pokud v daném typu agendy existuje více voleb hlavní nabídky pro pořízení nového záznamu, zobrazí se upřesňující výběr.

Volba umístěná v posledních dokladech a typu agendy Informační systém vždy zobrazuje nabídku ze všech typů agend.

HM 20.10.2014