Nacházíte se zde:   ISM > Obecné > > Detail
  |  Přihlásit se

Detail

Poklepáním na vybraný záznam nebo kliknutím na tlačítko  se otevře detail daného záznamu. Zobrazuje více informací
o zvoleném dokladu, položce, aj. a umožňuje případnou úpravu údajů v mřížkách.

 

 

V horní části se nachází nástrojová lišta sloužící k základnímu ovládání. 

 

 

Dále se stránka skládá z tzv. bloků.  

 

První blok je umístěn pod nástrojovou lištou a slouží pro identifikaci záznamů. Tento blok nelze minimalizovat. 

Zbylé bloky obsahující další informace o záznamu lze minimalizovat či naopak maximalizovat. Kliknutím pravým tlačítkem myši
do prázdného prostoru detailu se objeví nabídka otevření či zavření všech bloků formuláře.

Bloky mohou obsahovat údaje vyplněné při vytváření daného záznamu v neaktivních vstupních polích nebo seskupené
v mřížkách.

 

Údaje v mřížkách lze editovat:

  1.  přímo v mřížce (viz obrázek) v editačním režimu, 2x poklepáním na údaj položky, který má být změněn   


     
  2. pomocí detailu dané položky (viz obrázek).