Nacházíte se zde:   ISM > Nákupní faktury > > Pořízení šablony
  |  Přihlásit se

 

   Minimalizovat

Pořízení šablony faktury

Šablony jsou doklady, které slouží jako vzor pro pořízení dokladu faktury. Hodnoty vyplněné na šabloně budou přeneseny na vytvářený doklad faktury.

Pro pořízení nového záznamu šablony slouží průvodce pořízením.

Pořízení šablony faktury navazuje na proces zpracování dokladu VPO. Pořízení šablony faktury se provádí zahájením aktivity. 

Nejdříve se zobrazí dialog pro zadání inicializačních údajů.

 • Subjekt - Určuje v jakém subjektu je šablona evidovaná a je možné šablonu použít k vytvoření dokladu faktury. Při neuvedení subjektu je šablona použitelná pro vytvoření dokladu libovolného subjektu.
 • Sklad - Určuje následné umístění vytvářeného dokladu faktury ve skladu.
 • Případ - Určuje partnera, pro kterého je šablona určena. Na vytvářené faktuře se partner i případ automaticky nastaví a nelze je měnit. Při neuvedení je potřeba zvolit partnera a případ při pořizování dokladu faktury.
 • Kurzovní lístek - definuje, jaké kurzy se budou používat při vytváření dokladu v cizí měně.
 • Stát registrace k DPH - Podle sídla nebo vyplněného DIČ subjektu je určen stát registrace k DPH.

Průvodce je rozdělen na jednotlivé kroky, na kterých se zadávají postupně údaje sloužící k pořízení šablony.

Popis jednotlivých kroků:

Identifikace dokladu

Minimalizovat
 • Identifikace - Definuje identifikaci šablony v informačním systému. Podle identifikace lze šablony vyhledat a vybírat při pořizování dokladů faktur.
  Pokud je šablona pořizována zpracováním VPO, je identifikace přenesena z dokladu VPO.
 • Interní sdělení - Zobrazuje interní sdělení z předchozího zpracování dokladu VPO. Interní sdělení se nikam nepublikuje, ale zůstává uložené na realizovaném dokladu. Slouží hlavně k předávání informací pro následná zpracování dokladu.

Platební podmínky

Minimalizovat
 • Celkem k úhradě na dokladu - Hodnota, která informuje o očekávané částce dokladu. Celkovou částku dokladu potom udává součet hodnot položek dokladu. Při pořizování položek je hodnota viditelná i s hodnotou rozdílu. Informace by tak měla napovídat, zda při pořizování dokladu, nebylo zapomenuto na nějakou položku, nebo hodnoty položek jinak neodpovídají. Rozdíl po pořízení všech položek by tak měl být vždy nulový.
 • Kurs - Při nastavení jiné, než tuzemské měny je zobrazen aktuální kurs podle kurzovního lístku.
 • Úrok z prodlení - Procentní hodnota úroku z prodlení.

Identifikace platby

Minimalizovat
 • Variabilní symbol - Pokud je na šabloně vyplněn, při pořizování dokladu faktury nelze variabilní symbol měnit.
 • Konstantní symbol
 • Specifický symbol
 • Bankovní účet - Pokud je na šabloně vyplněn, při pořizování dokladu faktury nelze účet měnit.

Položky

Minimalizovat
Položky, které jsou definované na šabloně, budou přeneseny do dokladu faktury. Nové položky je možné přidat tlačítkem "Nový záznam" v nástrojové liště.
 • Typ - Určuje použití položky, např. Nákupní položka, Odpočet zálohy, Textová položka atd. Typ má vliv na zobrazované prvky při pořizování nové položky.
 • Rozhodné datum - .
 • Karta položkové základny - Zobrazuje, na jakou kartu z položkové základny položka odkazuje. Karta může mít definovanou cenovou složku, která je načtena a zobrazuje se jako Jednotková cena.
 • Název - Vlastní název položky.
 • Případ - .
 • Útvar - Název útvaru. Útvar má vliv na rozpočet ceny podle podílů. 
 • Množství - Určuje množství položky. Pokud to měrná jednotka umožňuje, lze změnit měrnou jednotku množství stisknutím tlačítka "Upravit hodnotu" za prvky množství. Změna měrné jednotky má vliv na množství nebo na cenu. Po vybrání měrné jednotky se zobrazí dotaz "Přepočítá množství položky podle nové měrné jednotky. Chcete pokračovat?" - Hodnota ANO přepočítá množství položky, cena položky zůstává stejná. Hodnota NE zachová množství a přepočítá cenu položky.
 • Jednotková cena bez DPH - Po výběru karty položkové základny je jednotková cena načtena z cenového systému. Pokud karta nemá cenu definovanou, zůstává hodnota nulová. Hodnotu lze v obou případech ručně upravit tlačítkem "Upravit hodnotu". Tato volba zobrazí dialogové okno, kde je možné zadat novou jednotkovou cenu, nebo slevu/přirážku v měně, nebo procentech. Úpravy jednotkové ceny jsou viditelné na cenových složkách položky po stisknutí tlačítka "Rozpis ceny". Aby bylo možné upravenou jednotkovou cenu rychle vrátit na původní hodnotu, lze zvolit "Aktualizovat cenu podle cenového systému". Každá změna jednotkové ceny položky má vliv na celkovou cenu.
 • Sazba DPH - Zobrazuje typ sazby a její procentní hodnotu. Stisknutím tlačítka "Upravit hodnotu" se zobrazí výběr možných typů sazeb DPH. Nabídka typů sazeb DPH se může lišit podle nastavení konkrétní karty položkové základny a podle vlastností partnera uvedeného na dokladu.
  • Tuzemský partner
   • Neplátce DPH - NEnabízí se sazby DPH s typem Přenesená daň základní a Přenesená daň snížená a bez nároku na odpočet.
  • Není tuzemský partner - Sazby DPH běžných typů nahrazuje sazbami Přenesená daň (Základní sazba -> Přenesená daň základní). 
 • DPH - Vypočtená hodnota DPH podle vybrané sazby DPH.
 • Korekce DPH - Umožňuje upravit vypočtenou hodnotu PDH.
 • Celkem - Zobrazuje výslednou cenu položky v závislosti na jednotkové ceně položky, jejím množství a sazbě PDH.
 • Celkem k úhradě - Kontrolní hodnota celkové částky faktury. Během přidávání položek a jejich nastavení se přepočítává hodnota rozdílu mezi předpokládanou hodnotou faktury a její vypočtenou hodnotou podle součtu všech definovaných položek. Rozdíl by měl mít nulovou hodnotu. 
 • Celkem odpočty záloh - Kontrolní hodnota celkové částky faktury. Během přidávání položek a jejich nastavení se přepočítává hodnota rozdílu mezi předpokládanou hodnotou faktury a její vypočtenou hodnotou podle součtu všech definovaných odpočtových položek. Rozdíl by měl mít nulovou hodnotu.

 

Realizace

Minimalizovat
 • Popis realizace - Popis by měl obsahovat informace o realizaci probíhající aktivity. Měly by být zmíněny případné zvláštnosti během realizace.
 • Interní sdělení - Interní sdělení je další forma popisu realizace. Interní sdělení se nikam nepublikuje, ale zůstává uložené na realizovaném dokladu. Slouží hlavně k předávání informací pro následná zpracování dokladu. Pod textovým polem je tlačítko, kterým vložíte svůj podpis a datum zápisu.
 • Popis požadavku - Obsahuje zadání realizovaného požadavku.

Kontrola před uložením

Minimalizovat

Poslední krok slouží k ověření správnosti vložených údajů.
Pokud je některý z údajů chybně je možné se vrátit na daný krok a údaj opravit.
Tlačítkem uložit v nástrojové liště potvrdíte správnost údajů a provedete uložení dokladu.