Nacházíte se zde:   ISM > Adresář > > Pořízení adresářové karty
  |  Přihlásit se

 

   Minimalizovat

Pořízení adresářové karty

Pro pořízení nového záznamu adresářové karty slouží průvodce pořízením.

Průvodce je rozdělen na jednotlivé kroky, na kterých se zadávají postupně údaje sloužící k pořízení adresářové karty.

Popis jednotlivých kroků:

Ověření v kartách:

První krok slouží k zabránění pořízení již existující adresářové karty. Na kroku se ověřuje existence kódu, nebo názvu v adresářových kartách.

Ověření je povinné, je tedy potřeba zadat jeden z údajů.

 • Kód - Do pole kód zadejte prosím hledaný kód (např. IČ, rodné číslo, apod.)
 • Název - Do pole název zadejte prosím příjmení osoby nebo část názvu ekonomického subjektu. Hledání podle názvu se provádí bez ohledu na diakritiku.

Pokud nejsou nalezeny žádné odpovídající karty, pokračuje se v pořízení, v opačném případě je zobrazen seznam nalezených adresářových karet. V zobrazeném seznamu prosím ověřte, zda některý záznam odpovídá vámi pořizovanému.

Import dat:

Krok pro pořízení ekonomického subjektu.

Import dat slouží k načtení údajů o ekonomickém subjektu z dostupných rejstříků a jejich automatickém vložení do pořizované adresářové karty.

 • Stát - Vyberte prosím stát, ve kterém je ekonomický subjekt. Určením státu se načtou dostupné registry pro import dat
 • Typ registru - Podle vybraného státu se zobrazí dostupné registry pro import dat. U některých států nemusí existovat žádný registr, v takovém případě není možné import dat provést. Pokud existuje více registrů, je možné zvolit registr výběrem z hodnot.
 • - Zadejte prosím přesnou hodnotu pro vyhledávání v registru podle IČ
 • Název - Zadejte prosím alespoň část názvu, který identifikuje ekonomický subjekt. 

Při přechodu na další krok dochází k dohledání údajů ve vybraném registru. V případě, že je nalezeno záznamů více, zobrazí se výběr, kde je potřeba vybrat odpovídající záznam. V případě, že je nalezen právě jeden záznam, dochází k importu dat a přechodu na další krok průvodce.

Identita:

Krok pro pořízení osoby.

Na tomto kroku zadejte prosím údaje, které identifikují osobu

 • Titul - titul před jménem
 • Jméno - Jméno osoby - Povinný údaj
 • Další jména - Pokud má osoba další jména, vyplňte je prosím zde
 • Příjmení - Příjmení osoby - Povinný údaj
 • Za příjmením - prostor pro zadání titulů uváděných za jménem
 • Rodné číslo - Rodné číslo osoby - Zadávejte bez lomítka

Import adresy:

Krok pro pořízení osoby.

Krok pro zadání adresy osoby. Při zadávání adresy dochází k validaci adresního místo v registru adres - pokud je pro daný stát dostupný.

Zadána musí být existující adresa.

Pokud nechcete adresu evidovat, nebo jí neznáte, přepněte prosím hodnotu příznaku "Adresa uvedena".

Pokud chcete adresu postupně importovat pomocí rejstříku RUIAN zadejte prosím Obec a stiskněte tlačítko pro přechod na další krok. To vyvolá import adresy, který zobrazí nabídku ulic a částí obce. Po výběru ulice bude zobrazena nabídka adresních míst v dané ulici. Po výběru adresního místa dojde k automatickému doplnění údajů adresy a k přechodu na další krok.

Rejstřík RUIAN:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s obecními úřady udržuje registr adres všech stavebních objektů, které mají číslo domovní. Adresy neobsahují žádné údaje o osobách ani organizacích. Česká pošta poskytuje pro adresy platná poštovní směrovací čísla. Registr je využíván pro potřeby státní sociální podpory a úřadů práce. Za spolupráce obcí jsou průběžně doplňovány chybějící adresy, zaznamenávány změny názvů, případně označeny zrušené stavební objekty. Používání registru zajišťuje jednotné a správné psaní názvů a umožňuje kontrolu existence adresy, a tak lze zpřesnit a zrychlit doručování zásilek a zajistit další funkce závislé na přesné a platné adrese. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí dává tento registr k dispozici veřejnosti. Kromě zpřístupnění dat registru na www stránkách MPSV je možno získat zdarma CD-ROM s daty a programy pro prohlížení a periodickou aktualizaci těchto dat.
1. července 2012 byl uveden do provozu celý systém základních registrů v souladu se zákonem č.111/2009Sb. o základních registrech.
Další podrobnosti najdete na WWW.RUIAN.CZ. 
Data UIR-ADR jsou nyní aktualizována automaticky přímo z registru RUIAN, proto 
v dohledné době dojde k ukončení služeb registru UIR-ADR.

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) je nedílnou součástí projektu základních registrů veřejné správy.
Správcem VDP je Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK).

Adresa:

Adresu importovanou z registru není možné opravovat. 

Krok zobrazuje údaje:

 • Typ - Pro ekonomický subjekt se vytváří adresa typu sídlo
 • Název - Pole pro název je přizpůsobeno zobrazení v adresním okénku
 • Ulice
 • Číslo popisné
 • Číslo orientační
 • Obec
 • PSČ
 • Část obce
 • Okres
 • Kraj
 • Oblast
 • Stát

Identifikace:

Krok pro vložení identifikačních údajů karty. Identifikační údaje se používají pro vyhledávání karty v informačním systému a při zobrazení dokladů pořízených s danou kartou.

 • Zobrazovaný název - Slouží k identifikaci karty podle názvu a pro vyhledávání ve výběrech adresářových karet.
 • Datum narození - pouze pro kartu typu Osoba
 •  - pouze pro kartu typu Ekonomický subjekt
 • DIČ pro plátce DPH - pouze pro kartu typu Ekonomický subjekt
 • Registrace - pouze pro kartu typu Ekonomický subjekt
 • Datum registrace - pouze pro kartu typu Ekonomický subjekt

 

Obchodní údaje:

Obchodní údaje adresářové karty se používají pro automatické vyplnění obchodních údajů při pořizování dokladů.

 • Výchozí jazyk
 • Výchozí měna 

Kontaktní údaje:

Kontaktní údaje evidují hodnoty pro kontakty typu 

 • E-mail - Adresa pro elektronickou poštu
 • Mobil - Číslo na mobilní telefon
 • Telefon - Číslo na další telefon, např. pevnou linku
 • URL adresa - Adresa webových stránek. Zadaná adresa lze ověřit stisknutím tlačítka prohlížeče vedle vstupního podle pro URL adresu. Pokud se stránka správně zobrazí v prohlížeči, je zadaná správně

 

Kontaktní osoby:

V tomto kroku lze přidávat kontaktní osoby pro pořizovanou adresářovou kartu.

Pokud proběhl import údajů z rejstříku, je možné, že byly vytvořeny i související kontaktní osoby.

Pro vyhledání adresářové karty zadejte prosím název karty a stiskněte tlačítko výběr. Pokud nebyla adresářová karta nalezena, můžete pořídit novou stiskem tlačítka Nový. Po uložení se automaticky vytvoří odkaz na nově pořízenou kartu.

Funkce - označuje jakou funkci kontaktní osoba vykonává.

V mřížce "Používají agendy" lze definovat, pro které agendy bude kontaktní osobu možné používat. Prázdný seznam umožňuje použití kontaktní osoby bez omezení.

Bankovní účet:

V tomto kroku lze přidávat bankovní účty k adresářové kartě. Během importu mohlo dojít i k importu bankovních účtů.

 • Typ účtu - Určuje použití účtu
 • Účet - číslo účtu
 • Banka - Kód a název banky
 • IBAN

Členství ve skupinách:

 

V tomto kroku lze zařadit pořizovanou adresářovou kartu do adresářových skupin. Karta může být zařazena do více skupin zároveň.

V levém sloupci je zobrazen výběr dostupných skupin. Kliknutím na název skupiny se přesune do pravého sloupce. V pravém sloupci jsou vybrané adresářové skupiny, do kterých bude karta zařazena.

Způsoby úhrady:

 

Neuvedete-li žádný způsob úhrady, budou se na dokladech s touto adresářovou kartou nabízet všechny způsoby úhrady.

 • Způsob úhrady - Typ způsobu úhrady
 • Výchozí lhůta - Počet dní pro splatnost.

V mřížce "Používají agendy" lze definovat, pro které agendy bude způsob úhrady možné používat. Prázdný seznam umožňuje použití způsobu úhrady bez omezení.

Způsoby dodání:

 

Neuvedete-li žádný způsob dodání, budou se na dokladech s touto adresářovou kartou nabízet všechny způsoby dodání.

 • Způsob dodání - Typ způsobu dodání
 • Výchozí lhůta - Počet pracovních hodin k uskutečnění dodání
 • Čas dodání - Preferovaný čas dodání

Rekapitulace:

 

Poslední krok zobrazující informace, které byly zadané během pořízení adresářové karty. Tento krok slouží ke kontrole správnosti zadaných údajů.

Uložením potvrdíte zadané údaje a adresářovou kartu uložíte.

HM 20.10.2014