Nacházíte se zde:   ISM > Adresář > > Adresářové karty
  |  Přihlásit se

Karty

Seznam zobrazuje seznam adresářových karet uložených v adresáři. Seznam Karty zobrazuje všechny karty uložené v adresáři.
V agendě adresář se nacházení i seznamy Karty aktivní a Karty k ověření. 
Seznam aktivních karet zobrazuje pouze karty, které jsou aktuálně platné a jsou ve stavu Aktivní - Lze je v informačním systému používat.
Seznam karet k ověření zobrazuje pouze karty, které jsou v informačním systému pořízené, ale zatím je nelze používat, protože potřebují ověřit.

Poklepáním na řádek záznamu se otevře detail karty.

Adresářové karty jsou základním záznamem agendy Adresář. Adresář je součásti Informačního systému MAJAK .NET jako samostatná agenda. Umožňuje evidovat a spravovat údaje karet adresáře (odběratelé, dodavatelé a další) a poskytovat tyto údaje jiným agendám při vytváření dokladů vztahujících se ke kartám adresáře.
Karty obsahují informace o ekonomických subjektech i osobách.
Každá adresářová karta je v seznamu zobrazena pouze jednou.

Seznam obsahuje záznamy, které odpovídají nastavení filtračních podmínek.

Více o ovládání seznamu.

Pořízení nového záznamu se provádí pomocí volby nový  v nástrojové liště.

Detail adresářové karty

Detail slouží k zobrazení a editaci údajů adresářové karty.

Více o ovládání detailu.

Kliknutím na ikonu dalších funkcí  se vyvolá nabídka funkcí definovaných k adresářové kartě:

 • Cenový systém - Služba spouští seznam cenového systému. Filtruje platné cenové složky definované k adresářové kartě. V seznamu je možné editovat nastavení cenových složek.
 • Dodává položky - Služba spouští seznam cenového systému zobrazující cenové složky typu Panel dodavatelů. V seznamu jsou vidět karty položkové základny, pro které je adresářová karta definovaná jako dodavatel. V seznamu je možné editovat nastavení cenových složek.
 • Změna řady - V případě potřeby změny číselné řady je možné spustit službu změna řady, která provede všechny potřebné kroky ke změně číselné řady.

Zobrazované vlastnosti:

 • Řada - Označuje řadu, ve které je karta založena.
 • Typ karty - Typ dokladu určuje vlastnosti a použití adresářové karty.
 • Kód karty - Kód identifikující kartu. Kód určuje řada, ve které je záznam pořízen.
 • Zobrazovaný název - Popis, který se používá pro zobrazení v informačním systému.
 • Platnost od - Označuje počátek platnosti karty. V případě neomezeného počátku platnosti lze nastavit hodnotu "Počátek neomezen". Hodnota platnosti lze změnit pouze na takové datum, aby platnost pokrývala veškeré použití adresářové karty v informačním systému.
 • Platnost do - Označuje konec platnosti karty. V případě neomezeného konce platnosti lze nastavit hodnotu "Konec neomezen". Hodnota platnosti lze změnit pouze na takové datum, aby platnost pokrývala veškeré použití adresářové karty v informačním systému.
 • Logo - Ikona pro adresářovou kartu / Foto osoby.

Kódy

Mřížka zobrazuje všechny kódy definované k adresářové kartě. 

Editace kódu probíhá na detailu zobrazeném na nové záložce karty.

Změna kódu se provádí pomocí volby Změnit v kontextové nabídce na mřížce kódů. Funkce Změnit ukončí platnost kódu a založí nový záznam s navazující platností. 

Zobrazované vlastnosti:

 • Typ kódu - Určuje použití kódu.
 • Hodnota - Konkrétní číslo / kód a pod.
 • Platnost od - začátek platnosti kódu.
 • Platnost do - konec platnosti kódu.

Adresy

Mřížka zobrazuje všechny adresy definované k adresářové kartě. Při pořizování dokladů se načítají adresy z této definice. Nastavení načítání adres a priority typů adres se nastavuje implementačně pro konkrétní typ agendy.

U karty typu Ekonomický subjekt je povinná adresa typu Sídlo.
U karty typu Osoba je povinná adresa typu Trvalý pobyt.
Platnost těchto adres musí pokrývat celou platnost karty. Nesmí existovat období bez adresy.

Editace adresy probíhá na detailu zobrazeném na nové záložce karty.

Zobrazované vlastnosti:

 • Typ - Určuje použití adresy. Důležité pro automatický výběr adresy při pořizování dokladů.
 • Název - Plný název adresářové karty - slouží pro adresní okénko.
 • Ulice - Název ulice
 • Číslo popisné
 • Číslo orientační
 • Obec - Název obce
 • PSČ
 • Část obce - Název části obce
 • Okres - Název okresu
 • Kraj - Název kraje
 • Oblast - Název oblasti
 • Stát - Název státu adresy
 • Platnost od - začátek platnosti adresy
 • Platnost do - konec platnosti adresy

Obchodní údaje

Obchodní údaje adresářové karty se používají pro automatické vyplnění obchodních údajů při pořizování dokladů.

 • Právnická osoba - Příznak, zda se jedná o právnickou osobu
 • Výchozí jazyk - Označuje výchozí jazyk pro adresářovou kartu.
 • Výchozí měna - Označuje výchozí měnu pro adresářovou kartu, ve které se pořizují doklady.
 • Výchozí úrok z prodlení v procentech - Označuje výchozí hodnotu úroku z prodlení, která se automaticky vyplňuje při pořizování dokladů.

Kontaktní údaje a odkazy

Mřížka zobrazuje všechny kontakty definované k adresářové kartě. Editace kontaktu probíhá na detailu zobrazeném na nové záložce karty.

Zobrazované vlastnosti:

 • Typ - Typ kontaktu označující způsob komunikace
 • Hodnota - Konkrétní hodnota kontaktu - telefonní číslo, URL adresa atd.
 • Odkaz - Pokud je kontakt odkaz, kliknutím na sloupec lze kontakt zobrazit v prohlížeči.
 • Platnost od - začátek platnosti kontaktu
 • Platnost do - konec platnosti kontaktu
 • Poznámka - Doplňující informace ke kontaktu

Evidenční údaje

Mřížka zobrazuje všechny evidenční údaje definované k adresářové kartě. Editace evidenčního údaje probíhá na detailu zobrazeném na nové záložce karty.

Zobrazované vlastnosti:

 • Typ - Typ evidenčního údaje.
 • Hodnota - Hodnota evidečního údaje

Přístupy

Mřížka zobrazuje všechny přístupy definované k adresářové kartě. Editace přístupu probíhá na detailu zobrazeném na nové záložce karty.

Zobrazované vlastnosti:

 • Typ - Typ přístupu
 • Přístup - Hodnota určená k přístupu podle daného typu, např. uživatelské jméno
 • Popis - Doplňující informace k přístupu
 • Platnost od - začátek platnosti přístupu
 • Platnost do - konec platnosti přístupu

Kontaktní osoby

Mřížka zobrazuje vztahy typu kontaktní osoba mezi adresářovými kartami definované k adresářové kartě. Editace vztahu probíhá na detailu zobrazeném na nové záložce karty.

Zobrazované vlastnosti:

 • Typ - Typ vztahu mezi adresářovými kartami
 • Kontaktní osoba - Zobrazovaný název kontaktní osoby
 • Funkce - Textový název funkce kontaktní osoby
 • Používají agendy - Definuje seznam agend, pro které je vztah kontaktní osoby možné používat.
 • Platnost od - začátek platnosti kontaktní osoby
 • Platnost do - konec platnosti kontaktní osoby

Příjemci

Mřížka zobrazuje vztahy typů definovaných jako příjemci mezi adresářovými kartami definované k adresářové kartě. Editace vztahu probíhá na detailu zobrazeném na nové záložce karty.

Zobrazované vlastnosti:

 • Typ - Typ vztahu mezi adresářovými kartami - např. Příjemce, Signum.
 • Příjemce - Zobrazovaný název adresářové karty příjemce
 • Funkce - Textový název funkce příjemce
 • Používají agendy - Definuje seznam agend, pro které je vztah Příjemci možné používat.
 • Platnost od - začátek platnosti vztahu s adresářovou karty příjemce
 • Platnost do - konec platnosti vztahu s adresářovou karty příjemce

Bankovní účty

Mřížka zobrazuje bankovní účty definované k adresářové kartě. Editace vztahu probíhá na detailu zobrazeném na nové záložce karty.

Zobrazované vlastnosti:

 • Typ - Typ bankovního účtu určuje jeho použití.
 • Číslo účtu - Konkrétní číslo účtu - bez kódu banky.
 • Kód banky - Konkrétní kód banky pro účet.
 • IBAN
 • Platnost od - začátek platnosti bankovního účtu
 • Platnost do - konec platnosti bankovního účtu

Členství v adresářových skupinách

Pro seskupení adresářových karet podle jejich funkce se definují v adresáři Adresářové skupiny. Každá adresářová karta lze zařadit do těchto skupin. Adresářové skupiny mají definovaný typ, který určuje způsob jejich použití, např.: Dodavatel, Odběratel. V rámci jednoho typu adresářové skupiny může být definováno více konkrétních adresářových skupin např.: Dodavatelé nářadí, Dodatatelé zahradní techniky... .

Mřížka zobrazuje všechny adresářové skupiny do kterých je adresářová karta zařazena. V mřížce lze přidávat a rušit vazby na adresářové skupiny.

Zobrazované vlastnosti:

 • Číselník - Název číselníku skupin
 • Kód - Kód adresářové skupiny
 • Název - Název adresářové skupiny
 • Ikona - Ikona adresářové skupiny
 • Platnost od - začátek platnosti zařazení adresářové karty do skupiny
 • Platnost do - konec platnosti zařazení adresářové karty do skupiny

Členství v rizikových skupinách

Mřížka zobrazuje zařazení adresářové karty do rizikových skupin, např. Nespolehlivý plátce DPH, V insolvenci.

Záznamy nelze editovat, jejich vytvoření a ukončení probíhá automaticky.

Zobrazované vlastnosti:

 • Číselník - Název číselníku skupin
 • Kód - Kód adresářové skupiny
 • Název - Název adresářové skupiny
 • Ikona - Ikona adresářové skupiny
 • Platnost od - začátek platnosti zařazení adresářové karty do skupiny
 • Platnost do - konec platnosti zařazení adresářové karty do skupiny

Vztahy s nadřízenými kartami

Mřížka zobrazuje vztahy s nadřízenými kartami definované k adresářové kartě. Záznamy v mřížce nelze editovat ani měnit. Záznamy jsou vytvářeny z nadřízené adresářové karty.

Zobrazované vlastnosti:

 • Typ - Typ vztahu mezi adresářovými kartami.
 • Nadřízený - Zobrazovaný název adresářové karty.
 • Typ nadřízeného - Typ nadřízené adresářové karty
 • Funkce - Textový název funkce kontaktní osoby
 • Platnost od - začátek platnosti vztahu
 • Platnost do - konec platnosti vztahu

Limity

Mřížka zobrazuje limity definované k adresářové kartě, např. Dluh po splatnosti, Počet faktur po splatnosti delší než . Editace limitu probíhá na detailu zobrazeném na nové záložce karty.

Detail se může lišit podle typu limitu.

Zobrazované vlastnosti:

 • Typ - Typ limitu
 • Limit - Zadává se podle typu limitu. Např. Limit dluhu po splatnosti
 • Množství - Zadává se podle typu limitu. Např. množství faktur po splatnosti delší než
 • Lhůta - Zadává se podle typu limitu. Např. Počet faktur po splatnosti delší než hodnota zadaná v lhůtě
 • Skupina - Název adresářové skupiny
 • Kontrolovat - Příznak, zda se má limit kontrolovat
 • Hodnotit samostatně - Ukazuje, zda se limit kontroluje samostatně
 • Platnost od - začátek platnosti limitu
 • Platnost do - konec platnosti limitu

Finanční slevy

Adresářovou kartu lze zařadit do skupin, definující finanční slevy.
Mřížka zobrazuje finanční slevy definované k adresářové kartě. Editace finančních slev probíhá na detailu zobrazeném na nové záložce karty.

Zobrazované vlastnosti:

 • Číselník - Název číselníku skupin finančních slev
 • Kód - Kód adresářové skupiny
 • Název - Název adresářové skupiny
 • Ikony - Ikona adresářové skupiny
 • Platnost od - začátek platnosti slevy
 • Platnost do - konec platnosti slevy

Způsoby úhrady

Pro adresářovou kartu lze definovat způsoby úhrady, které se používají pro definici obchodních údajů pořizovaných dokladů. Způsoby úhrady se definují i výchozími lhůtami splatnosti.
Mřížka zobrazuje způsoby úhrady definované k adresářové kartě. Editace způsobů úhrady probíhá na detailu zobrazeném na nové záložce karty.

Zobrazované vlastnosti:

 • Pořadí - Pořadí slouží k nastavení řazení v nabídkách na dokladech
 • Název - Název způsobu úhrady.
 • Výchozí lhůta - Hodnota výchozí lhůty.
 • Platnost od - začátek platnosti způsobu úhrady
 • Platnost do - konec platnosti způsobu úhrady

 

Způsoby dodání

Pro adresářovou kartu lze definovat způsoby dodání, které se používají pro definici obchodních údajů pořizovaných dokladů. Způsoby dodání  se definují i výchozími lhůtami a dobou zpracování.
Mřížka zobrazuje způsoby dodání definované k adresářové kartě. Editace způsobů dodání probíhá na detailu zobrazeném na nové záložce karty.

Zobrazované vlastnosti:

 • Pořadí - Pořadí slouží k nastavení řazení v nabídkách na dokladech
 • Typ - Typ způsobu dodání
 • Název - Název způsobu dodání.
 • Výchozí lhůta - Počet pracovních hodin k uskutečnění dodání.
 • Doba zpracování - Počet pracovních hodin ke zpracování nákupu.
 • Platnost od - začátek platnosti způsobu dodání
 • Platnost do - konec platnosti způsobu dodání

Poznámka

Textové pole pro vložení poznámky k adresářové kartě.

Popis

Textové pole pro vložení popisu k adresářové kartě.

Propojené karty

Pokud v informačním systému existují shodné karty, které ukazují na stejnou osobu, nebo ekonomický subjekt, lze karty propojit a používat tak pouze jednu adresářovou kartu.

Mřížka zobrazuje propojené karty k adresářové kartě.

Zobrazované vlastnosti:

 • Typ - Typ propojené karty
 • Název - Název způsobu dodání.
 • Výchozí lhůta - Počet pracovních hodin k uskutečnění dodání.
 • Doba zpracování - Počet pracovních hodin ke zpracování nákupu.
 • Platnost od - začátek platnosti způsobu dodání
 • Platnost do - konec platnosti způsobu dodání

HM 20.10.2014